Prognoza zanieczyszczenia powietrza

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Proszę ocenić w skali od 1 do 10 celowość podejmowania następujących działań mających na celu popularyzację prognoz jakości powietrza

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question