Pingpongowy PGE Narodowy - wolontariat
Administratorem danych osobowych jest  Polski Związek Tenisa Stołowego z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 300,  NIP: 526-16-73-373 oraz Fundacja Absens Carens z siedzibą w Warszawie, ul. Odkryta 29e/57, NIP 5242756744
Od dnia 25 maja 2018 r. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a także pozostałe obowiązujące przepisy prawa.
Od dnia 1.08 sierpnia 2018 r. kontakt z Administratorem w sprawach ochrony danych osobowych dostępny będzie za pośrednictwem adresu: pzts@pzts.pl lub fundacja@absenscarens.org

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celach informacyjnych, związanych z organizacją pracy w trakcie Pingpongowy PGE Narodowy 2022. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, podanych przeze mnie w formularzu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celach informacyjnych oraz promocyjnych związanych z działalnością Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz Fundacji Absens Carens. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, iż zostałam/-em należycie pouczona/ny o przysługujących mi uprawnieniach w zakresie możliwości wglądu do gromadzonych danych, prawa dostępu do ich treści, możliwości ich uzupełniania i poprawiania, żądania sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe oraz do wycofania uprzednio wyrażonej zgody.

Wolontariusz upoważnia, bez jakiejkolwiek dla niego rekompensaty, Organizatora, Związek oraz Fundację zarówno podczas Pingpongowy PGE Narodowy 2022 jak i w dowolnym czasie po ich zakończeniu, do używania i udzielania w celach niekomercyjnych, bezterminowej licencji innym, swojego wizerunku, nazwiska, głosu, słów do nagrań telewizyjnych, radiowych, dla potrzeb filmu, prasy lub nagrań dla innych mediów i w każdej innej formie, tylko dla celów promocji i propagowania celów i działalności Organizatora i Związku i/lub wykorzystywania do zbierania funduszy na wsparcie tych celów i działalności.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię *
Nazwisko *
Wiek *
Numer telefonu: *
Znajomość zasad tenisa stołowego *
nie znam
znam bardzo dobrze
Doświadczenie w wolontariacie *
Kilka słów o sobie *
Rozmiar koszulki *
Rodzaj posiłku *
Inne informacje mogące mieć wpływ na rekrutację:
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy