Prijavnica: Pripreme za Državnu maturu 2018
Poštovani,

Dobro došli na online prijavnicu Kluba mladih Rijeka za pripreme za državnu maturu 2018.

Molimo Vas da upišete sve tražene podatke na upitnik koji slijedi na sljedećoj stranici (na dnu stranice kliknite NEXT).

Svi prijavljeni bit će kontaktirani u roku tjedan dana od prijave putem e-maila ili mobitela. Rok za prijave je 15.01.2018.
Pripreme za državnu maturu počinju u drugoj polovici siječnja 2018., tako tempiramo da se usvoji/ponovi gradivo i ne zaboravi na samoj Državnoj maturi, dakako pred maturu se opet ponovi cjelokupno gradivo i simulira se pisanje Državne mature.

MATURANTI!

Želite li provjeriti i potvrditi svoje znanje za nadolazeću maturu?
Niste sigurni da ste dostatno svladali gradivo tijekom školovanja?
Niste sigurni koje Vas i koliko detaljno gradivo očekuje na maturi?
Želite planirano i pravovremeno krenuti s pripremama?

PRIPREMITE SE ILI USAVRŠITE STEČENO ZNANJE ZA DRŽAVNU MATURU S NAMA ZA SAMO 23,00kn/h!!!

# Način održavanja priprema:
• Upute o načinu pisanja mature
• Uvođenje u teoriju
• Zajedničko rješavanje zadataka
• Rješavanje i analiza dosadašnjih matura
• Finalno provjeravanje znanja (simulacija mature)

# Broj sati za obavezne i izborne predmete
• Matematika A - viša razina (60 sati)
• Matematika B - niža razina (34 sata)
• Hrvatski A i B - viša i niža razina (54 sata)
• Engleski A -viša razina (34 sata)
• Engleski B - niža razina (28 sati)
• Fizika (44 sata)
• Kemija (40 sati)
• Mogućnost individualnih priprema (60kn/šk. sat)

# PRIJAVE TRAJU DO 15. SIJEČNJA 2018. GODINE.
• na linku: http://tinyurl.com/drzavnamatura2018

# Cijena jednog školskog sata je 23,00kn, a pripreme će biti održavane u grupama po 2 do 3 školska sata pri svakome susretu.

Materijal (udžbenici, zbirke, primjeri testova, bilježnice...) je pripremljen i besplatan za sve polaznike.
Pripreme se održavaju u posebno opremljenim učionicama.

# Za upis na Pripreme za državnu maturu u Klubu mladih Rijeka potrebno je ispuniti prijavnicu na linku:
http://tinyurl.com/drzavnamatura2018

# O predmetima:
MATEMATIKA:
Plan i program u skladu su s aktualnim ispitnim katalogom, odnosno s dosadašnjim ispitima državne mature koji pokrivaju sve ispitne sadržaje u teorijskom i praktičnom dijelu.
Polaznici će biti upoznati s radom na svim kalkulatorima koji su dozvoljeni na maturi kako bi bio izbjegnut nepotreban gubitak bodova zbog neadekvatne uporabe kalkulatora. Naime, mnogi ne znaju čemu služe sve tipke, a od velike su pomoći pri rješavanju zadataka. Posebna pozornost bit će usmjerena formulama u ispitnoj knjižici, odnosno na formule koje nisu prisutne, a koje bi trebalo znati.
Svako poglavlje imat će teorijski uvod s formulama, a zatim se prelazi na rješavanje zadataka iz pripremljenih materijala. Naravno da će biti obrađeni i oni zadaci koji su bili na prethodnim državnim maturama, a koji su maturantima predstavljali najviše problema.

HRVATSKI JEZIK:
Na pripremama će biti obrađene jedinice: hrvatski jezik, hrvatska književnost i jezično izražavanje. Proći će se najznačajnija obilježja pojedinih književnih razdoblja po predloženu planu i programu:
▪ interpretacija reprezentativnih književnih djela,
▪ objašnjavanje načina obrade književnih djela,
▪ sistematizacija i usustavljivanje književnih perioda,
▪ sistematizacija sadržaja, likova i tema te osobitosti vrste/ žanra,
▪ prepoznavanje i izdvajanje problematike djela (točnije perioda) te rad na prepoznavanju i shvaćanju specifičnosti,
▪ intenzivno rješavanje zadataka čitanja s razumijevanjem te zadataka višestrukog izbora, općenito zadataka objektivnog tipa.
Sve navedeno usklađeno je sa zadacima s prošlih ispita državne mature.
Na maturi je ponuđen bar jedan književni tekst (pjesma, prozni ili dramski ulomak) koji treba znati započeti, razraditi i završiti kao interpretativni, usporedno raspravljački ili raščlambeni esej:
▪ detaljno obrađivanje eseja uz analizu pogrešaka (pravopisnih, leksičkih te sadržajnih/ kontekstualnih).

ENGLESKI JEZIK:
Program priprema za engleski jezik uključuje obradu svih bitnih elemenata gramatike i vokabulara što uključuje vježbe vokabulara kao i aktivno sudjelovanje u komunikaciji pri čemu će biti rješavane i analizirane dosadašnje mature kao i učestale pogreške.
Bit će obrađivan i formalni jezik u pisanju, kao i načini pisanja kvalitetnog eseja.

FIZIKA:
Pripreme su usklađene s važećim ispitnim katalogom, a naglasak je na zadacima koji maturantima predstavljaju najveći problem.
Bit će objašnjen matematički aparat potreban za teorijsko zaključivanje i očitavanje grafova. Mnogi su zadaci rješivi putem poznavanja načina kako ispravno interpretirati formulu.
Obratit će se pažnja na način postavljanja pitanja i zadataka iz područja iz kojega su preuzeta.
Bit će objašnjena uporaba kalkulatora i posebna pozornost bit će posvećena knjižici s formulama, odnosno dodatnom znanju koje nije u njima zapisano, a i snalaženju s ponuđenim formulama i njihovim kombinacijama kako bi se dobilo traženo u zadacima.
Bit će rješavani dosadašnji rokovi uz objašnjenje zadataka u teoriji i računu, a posebno zadaci koji stvaraju najviše problema u maturi.

KEMIJA:
U pripremama iz kemije rad je baziran na sistematiziranju cijelog srednjoškolskog gradiva koje uključuje: tvari, kemijske reakcije i ravnotežu, kemijske veze i građu atoma, kiseline, lužine i soli, elektrokemiju, stehiometriju i problemske zadatke.
Gradivo će biti ponavljano i putem rješavanja zadataka s dosadašnjih matura kao i zadataka usklađenih s aktualnim ispitnim katalogom.

# Za upis na Pripreme za državnu maturu u Klubu mladih Rijeka potrebno je ispuniti prijavnicu na linku:
http://tinyurl.com/drzavnamatura2018

# Nakon što ispunite prijavnicu u roku tjedan dana će Vas kontaktirati profesor radi potvrde prijave i dogovora termina predavanja

Predavači pojedinih predmeta kontaktirat će prijavljene i dogovoriti termine u kojima će biti održavane grupne pripreme tako da vremenski odgovaraju svim aplikantima (za taj postupak je potrebno određeno vrijeme stoga Vas molimo za razumijevanje).

# Pripreme će započeti u drugoj polovici siječnja 2018. godine.

# Uplate se mogu izvršiti u dvije rate i to tako da se prva rata uplaćuje do 01. veljače 2018., a druga do 15. ožujka 2018.

Molimo sve polaznike da se drže termina uplata jer u protivnom neće moći pristupiti pripremama.

# PRIJAVE TRAJU DO 15. SIJEČNJA 2018. GODINE.
• na linku: http://tinyurl.com/drzavnamatura2018

Za sve upite stojimo Vam na raspolaganju:
mail: klubmladihrijeka@gmail.com
mob: 091 3456714, 095 85 33003
— na lokaciji Klub mladih Rijeka.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms