Rodič a rodičovství v digitální éře
Vážení rodiče,

v posledních letech se stále častěji objevují případy, ve kterých se děti staly obětí některých forem kybernetické agrese. Řada institucí jako jsou školy, nejrůznější projekty, neziskové organizace, ale i Policie ČR apod. se snaží všemi prostředky, zvláště pak prevencí, zabránit šíření rizikových jevů na internetu. Nejdůležitějším elementem v oblasti prevence je především RODIČ.

Náš výzkum si klade za cíl zjistit vybrané aspekty rodiny a rodičovství v digitální éře, které následně přispívají k bezpečnému využívání digitálních technologií českými dětmi.

Rádi bychom Vás tedy požádali o ÚPLNÉ a PRAVDIVÉ vyplnění anonymního dotazníku, jehož výsledky - jak doufáme - přispějí ke zlepšení ochrany a obrany českých dětí.

Moc děkujeme za Váš čas.

Za výzkumný tým
doc. Kamil Kopecký
vedoucí projektu E-Bezpečí, PdF, Univerzita Palackého v Olomouci
kamil.kopecky@upol.cz

dr. René Szotkowski
výzkumný pracovník a lektor projektu E-Bezpečí, PdF, Univerzita Palackého v Olomouci
rene.szotkowski@upol.cz

Výzkum je realizován výzkumníky projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci s podporou společnosti O2 Czech Republic. Veškeré údaje o respondentech (demografická data) budou využita pouze a výhradně ke statistickému zpracování, nikoli ke komerčnímu či nekomerčnímu využití. Data nejsou a nebudou předávána třetím stranám.

Demografické údaje
Jste
Z jakého jste regionu
Kolik je Vám let
Your answer
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání
Kolik máte dětí mladších 18 let
Your answer
Jaký je věk Vašich dětí?
(V našem výzkumu počítáme maximálně s 3 dětmi na rodinu, děti označujeme Dítě 1, Dítě 2, Dítě 3. V případě většího množství dětí nás zajímají Vaše 3 nejmladší.)
Méně než 5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
Dítě 1
Dítě 2
Dítě 3
Jaké je pohlaví Vašich dětí
(V našem výzkumu počítáme maximálně s 3 dětmi na rodinu, děti označujeme Dítě 1, Dítě 2, Dítě 3)
Dívka
Chlapec
Dítě 1
Dítě 2
Dítě 3
Oddíl 1
Od kolika let dětem PŮJČUJETE Váš mobilní telefon nebo tablet? (škála čísel představuje věk dítěte)
(V našem výzkumu počítáme maximálně s 3 dětmi na rodinu, děti označujeme Dítě 1, Dítě 2, Dítě 3)
Nepůjčujeme mobilní telefon nebo tablet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dítě 1
Dítě 2
Dítě 3
Od kolika let má Vaše dítě VLASTNÍ mobilní telefon? (škála čísel představuje věk dítěte)
Nemá vlastní telefon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
1
více než 15
Dítě 1
Dítě 2
Dítě 3
Od kolika let má Vaše dítě VLASTNÍ tablet? (škála čísel představuje věk dítěte)
Nemá vlastní tablet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
více než 15
Dítě 1
Dítě 2
Dítě 3
Uveďte místo (místnost), kde Vaše dítě tráví nejvíc času na internetu.
Dítě 1
Dítě 2
Dítě 3
Vlastní (dětský) pokoj
Pokoj, který sdílí společně se sourozencem
Obývací pokoj
Kuchyň
WC
Ložnice rodičů
Pracovna rodičů
Žádné - dítě na internetu zatím není
Limitujete (omezujete) čas, který Vaše děti tráví na internetu?
Dítě 1
Dítě 2
Dítě 3
Ano
Ne
Jakým způsobem limitujete (omezujete) ČAS, který Vaše děti tráví na internetu?
Dítě 1
Dítě 2
Dítě 3
Ústní dohodou s dítětem (rodič neprovádí kontrolu).
Ústní dohodou s dítětem (rodič provádí důslednou kontrolu)
Písemnou dohodou s dítětem.
Vypnutím techniky (dítě samo vypne techniku, respektuje dohodu)
Vypnutím techniky (rodič vypne techniku, dítě nerespektuje dohodu)
Vypnutím techniky (rodič vypne techniku, je to součást dohody s dítětem)
Odebráním / poskytnutím techniky dítěti
Softwarovým řešením (specializovaným software, který automatizuje kontrolu)
Hardwarovým řešením (na úrovni routeru, který automatizuje kontrolu)
Dítě na internetu nijak neomezuji.
Víte, jaké informace na internetu VYHLEDÁVAJÍ Vaše děti? (např. pomocí Google, YouTube…)
Dítě 1
Dítě 2
Dítě 3
Ano
Ne
Víte, jaké stránky na internetu NAVŠTĚVUJÍ Vaše děti?
Dítě 1
Dítě 2
Dítě 3
Ano
Ne
Omezujete dětem vyhledávání na internetu? (např. nastavením bezpečného režimu na Google či YouTube…)
Dítě 1
Dítě 2
Dítě 3
Ano
Ne
Omezujete dětem přístup k některým stránkám na internetu?
Dítě 1
Dítě 2
Dítě 3
Ano
Ne
Jaký obsah na internetu dětem omezujete?
Dítě 1
Dítě 2
Dítě 3
Dítěti nijak obsah neomezujeme
Online hry
Sexuálně laděný obsah
Videochat
Sociální sítě (Facebook, Lidé.cz)
Násilný nebo odpudivý obsah
Úložiště souborů s filmy a hudbou (Uložto, Datoid…)
Nenávistný nebo urážlivý obsah
Portály s filmovou produkcí (YouTube, Vimeo…)
Sebepoškozování
Chat (textový)
Nebezpečné nebo škodu působící činy
Týrání dětí
Propagace terorismu
E-shopy a aukce
Seznamky
Jakým způsobem omezujete OBSAH, který Vaše děti prohlíží na internetu?
Dítě 1
Dítě 2
Dítě 3
Ústní dohodou s dítětem (rodič neprovádí kontrolu).
Ústní dohodou s dítětem (rodič provádí důslednou kontrolu).
Písemnou dohodou s dítětem.
Vypnutím techniky (dítě samo vypne techniku, respektuje dohodu).
Vypnutím techniky (rodič vypne techniku, dítě nerespektuje dohodu).
Vypnutím techniky (rodič vypne techniku, je to součást dohody s dítětem).
Odebráním / poskytnutím techniky dítěti.
Nastavením konkrétní služby do bezpečného režimu určeného dětem (např. bezpečné vyhledávání na YouTube, Google apod.).
Softwarovým řešením (použitím antivirové ochrany).
Softwarovým řešením (aplikací rodičovské kontroly, která filtruje závadný obsah).
Hardwarovým řešením (na úrovni routeru, které filtruje obsah).
Děti nijak neomezuji.
Oddíl 2
Sledujete na YouTube videa?
Jak často sledujete na YouTube videa?
Sledujete youtubery?
Jak často sledujete youtubery?
Sleduje Vaše dítě youtubery?
Dítě 1
Dítě 2
Dítě 3
Ano
Ne
Jak často sleduje Vaše dítě youtubery?
Dítě 1
Dítě 2
Dítě 3
Méně než hodinu týdně
1-7 hodin za týden (odpovídá přibližně 1 hodině sledování denně)
8-14 hodin za týden (odpovídá přibližně 2 hodinám sledování denně)
15-21 hodin za týden (odpovídá přibližně 3 hodinám sledování denně)
22 a více hodin za týden (odpovídá více než 3 hodinám sledování denně)
Youtubery nesleduje