Kysely Keski-Suomessa toimivien potilas- ja kansanterveysjärjestöjen toimintaan liittyen. Vastausaika 30.1.-28.2.2020.
Tällä kyselyllä kerätään tietoa Keski-Suomessa toimivien potilas- ja kansanterveysjärjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävästä toiminnasta.

Tiedon kerääminen ja esille tuominen on tärkeää useista syistä:
- maakunnan asukkaat löytävät järjestöjen toiminnan nykyistä paremmin
- sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät osaavat ohjata asiakkaita järjestöjen toiminnan pariin
- järjestöjen toiminta saadaan osaksi hoito- ja palvelukokonaisuuksia
- järjestötoiminnan monipuolisuutta ja merkitystä saadaan näkyväksi maakunnalliseen hyvinvointityöhön.

Kyselyn tavoitteena on 
- muodostaa Keski-Suomessa toimivien potilas- ja kansanterveysjärjestöjen toiminnasta selkeä kokonaisuus
- saada arvokasta, konkreettista tietoa välitettäväksi mm. sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille
- tehdä potilas- ja kansanterveysjärjestöjen toimintaa kuvaava infograafi, jota kaikki voivat hyödyntää omissa verkostoissaan.

Vastatkaa alla oleviin kysymyksiin mahdollisimman tarkasti.
Voitte vapaasti sopia yhdistyksessänne, kuka kyselyyn vastaa. Huomiottehan, että jokainen yhdistys vastaa kyselyyn vain kerran. Yksittäisen yhdistyksen tietoja ei välitetä eteenpäin. Lisätietoja on kysymysten yhteydessä sekä Yhdistystorilla.

Kysely toteutetaan yhteistyössä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n ja Keski-Suomen Sydänpiirin kanssa. Lisätietoja kyselystä ja kyselyyn vastaamisesta: niina.kankare-anttila@kyt.fi, puh. 044-7738234; kristiina.pigg@sydan.fi, puh. 050-5924588; anne.astikainen@kyt.fi, puh 050-3440429.
Vastaajan yhteystiedot: Sukunimi, etunimi sekä sähköposti ja puhelin (mahdollisia lisätietoja varten) *
Your answer
Valitkaa alla olevasta listasta kyselyyn vastaavan yhdistyksen nimi. Lista on varmasti puutteellinen. Ellei nimeänne löydy listasta, kirjatkaa yhdistyksenne nimi kohtaan: Muu, mikä. *
Yhdistyksenne verkkosivuosoite mikäli sellainen on.
Your answer
Yhdistyksenne jäsenmäärä vuonna 2019 (ellei tarkka luku ole tiedossa, kirjatkaa mahdollisimman tarkka arvio). *
Your answer
Vapaaehtoistoimijoiden määrä yhdistyksessänne 2019 (mukaan lukien hallituksen jäsenet ym luottamushenkilöt; ellei tarkka luku ole tiedossa, kirjatkaa mahdollisimman tarkka arvio) *
Your answer
Palkatun henkilöstön määrä yhdistyksessänne 2019 (henkilötyövuosina; mikäli yhdistyksessänne ei ole ollut palkattua henkilöstöä, kirjatkaa luvuksi nolla) *
Your answer
Minkä verran ARVIOITTE tavoittaneenne ihmisiä vuoden 2019 aikana (yhdistyksen järjestämät omat tilaisuudet sekä muiden järjestämät tilaisuudet yhteen laskien; yksi henkilö lasketaan yhden kerran) *
Your answer
Yhdistyksenne rahoituslähteet (voit valita useampia) *
Required
Yhdistyksenne yhteystiedot löytyvät seuraavista kanavista (voit valita useampia) *
Required
Yhdistyksenne keskeiset yhteistyötahot (voit valita useamman) *
Required
Yhdistyksenne PELKÄSTÄÄN VAPAAEHTOISTEN TOTEUTTAMA TOIMINTA (voit valita useamman) *
Required
YHDISTYKSENNE JÄRJESTÖLÄHTÖINEN TOIMINTA. Tällä tarkoitetaan toimintaa, jota usein rahoittaa mm. kunta, kuntayhtymä tai STEA. Toiminnan järjestämisessä tai totteuttamisessa on useimmiten sekä ammattilaisia että vapaaehtoisia. Lisäksi toiminta on osallistujalle/ asiakkaalle maksutonta. Näitä voivat olla esimerkiksi ensitietopäivät, yleisöluennot, koulutukset/ valmennukset, ammattilaisen ohjaamat vertaistukiryhmät ja sopeutumisvalmennukset. LISTATKAA LYHYESTI, mitä tällaista toimintaa tarjoatte ja mille kohderyhmälle?
Your answer
YHDISTYKSENNE PALVELUTOIMINTA. Mikäli yhdistyksellänne on palvelutoimintaa (elinkeinotoimintaa), kuvatkaa sen sisältö ja kohderyhmä. Palvelutoiminnalla tarkoitetaan tässä esim. ostopalvelusopimuksiin perustuvaa toimintaa.
Your answer
Onko yhdistyksellänne joitakin keskeisiä kehittämisen kohteita, joita viette eteenpäin? Kysymyksen tavoitteena on saada kokonaiskäsitys yhdistysten tekemästä kehittämistyöstä joko hankkeiden tai yhdistysten perustoiminnan kautta.
Your answer
Vapaa sana, palaute kyselystä ja mahdolliset lisätiedot vastauksiin liittyen.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy