HELSEUNDERSØKELSE SHIBA
Velkommen til helseundersøkelse for shiba. Svarfrist er 9. februar 2020.

Helseundersøkelsen består av 14 deler. I de to første er noen spørsmål påført rød stjerne. Disse må besvares for å kunne gå videre i undersøkelsen. Ellers besvarer du spørsmål som du er sikker på. Hvis flere alternativ på et spørsmål gjelder, huker du av på alle som passer. Er du ikke sikker på et svar, hopper du over.

Det er ønskelig at eier eller fórvert (som er sammen med hunden til daglig) utfører eller er med på kartleggingen. Men oppdretter kan gjerne svare sammen med eier/fórvert.

Undersøkelsen skal omfatte alle hunder i våre raser som har bodd i Norge, både de som lever nå og de som for lengst er døde. Det innebærer at noen vil få en større jobb med å fylle ut skjema for mange hunder. Det betyr mye at dere likevel gjør det. Jo flere hunder som deltar i undersøkelsen, jo sikrere grunnlag vil raseklubben ha for vurdering av helsetilstanden i rasen.

Det er egne, identiske spørreskjema i hver rase. Skal du fylle ut skjema for en ny hund i samme rase, følger du bare lenken til Ny hund etter del 14. Skal du fylle ut for en annen rase, må du passe på å gå ut og over på lenken for rett rase. Gjelder bare de som har både shiba og kai.

Raseklubben (daværende NSK) gjennomførte sin første helseundersøkelse for shiba i samarbeid med Norges veterinærhøgskole våren 2010. Vår opplevelse etter den, var at åpne spørsmål med ulik tolkning gjorde svarene usikre å forholde seg til. Denne gangen legger vi derfor mer vekt på diagnoser og presise kriterier. Spørreskjemaet er mest detaljert på de områdene som er prioritert i RAS for shiba, som er hud/kløe og atferd. Vi vet mindre om de andre rasene, og bruker derfor samme utgangspunkt.

Den første helseundersøkelsen var fullt ut anonym både angående hund og eier. I tilfelle vi skulle trenge å studere slektskap/arv, ber vi denne gangen om hundens registreringsnummer (se om behov for dette i RAS side 15). Vi kommer ikke til å gå ut med noen hunders identitet. Vi trenger ikke navn på eier i undersøkelsen. NKKs jurist bekrefter at lov om personvern ikke omfatter hund.

Hvis det er sirkel foran svaralternativene, er det bare mulig med en avhuking. Er det firkant, kan du huke av på flere alternativ.

Det er lurt å lese nøye gjennom svarene dine før du trykker på Send. Etterpå kan ikke svarene endres.

Svarene som kommer inn, vil utgjøre grunnlagsmateriale når RAS etterpå skal evalueres.

Lykke til.
Innledende spørsmål
1-1 Hundens registreringsnummer? *
Your answer
1-2 Er hunden registrert i NKK (omregistrert for importer)? *
1-3 Hundens fødselsår ( bruk tall eks. 2005) *
Your answer
1-4 Hundens kjønn *
1-5 Hvem svarer ? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy