Wygraj zestaw ADALM2000 od Analog Devices
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Pytania konkursowe
Jak nazywała się pierwsza rodzina układów Analog Devices do pomiaru impedancji?
Ilu punktów pomiaru potrzeba przy analizie bioimpedancji?
Jaki mikrokontroler jest preferowany do współpracy z układami mierzącymi impedancję?
Jaka jest częstotliwość próbkowania przetwornika ADC układu AD5940?
Do jakiej częstotliwości prąd przepływa przez płyny pozakomórkowe?
Klauzula informacyjna
1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest BTC Korporacja z siedzibą przy ul. Lwowskiej 5, 05-120 Legionowo oraz Analog Devices GmbH (Austria), Europaring A03 402, Brunn am Gebirge, Mödling, 2345
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby przystąpić do konkursu
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu. *
Required
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu technicznego przez firmę Analog Devices GmbH (Austria), Europaring A03 402, Brunn am Gebirge, Mödling, 2345 oraz przez podmioty trzecie. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.