ข้อสอบออนไลน์วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้น ม.ต้น
ข้อสอบมีทั้งหมด 40 ข้อ ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
กรอก ชื่อ-สกุล
Your answer
เลขที่
Your answer
ให้นักเรียนดูแผนที่ด้านล่างและตอบคำถามข้อที่ 1-6
ข้อ 1 หมายเลขที่ 1 คือภูมิภาคใดของประเทศไทย
ข้อ 2 หมายเลขที่ 2 คือภูมิภาคใดของประเทศไทย
ข้อ 3 หมายเลขที่ 3 คือภูมิภาคใดของประเทศไทย
ข้อ 4 หมายเลขที่ 4 คือภูมิภาคใดของประเทศไทย
ข้อ 5 หมายเลขที่ 4 คือภูมิภาคใดของประเทศไทย
ข้อ 6 หมายเลขที่ 6 คือภูมิภาคใดของประเทศไทย
ข้อ 7 รายชื่อจังหวัดต่อไปนี้อยู่ภาคใดของประเทศไทย (1.จังหวัดเชียงราย 2.จังหวัดเชียงใหม่ 3.จังหวัดน่าน 4.จังหวัดพะเยา 5.จังหวัดแพร่ 6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7.จังหวัดลำปาง 8จังหวัดลำพูน 9.จังหวัดอุตรดิตถ์)
ข้อ 8 รายชื่อจังหวัดต่อไปนี้อยู่ภาคใดของประเทศไทย(1.จังหวัดกาฬสินธุ์ 2.จังหวัดขอนแก่น 3.จังหวัดชัยภูมิ 4.จังหวัดนครพนม 5.จังหวัดนครราชสีมา 6.จังหวัดบึงกาฬ 7.จังหวัดบุรีรัมย์ 8.จังหวัดมหาสารคาม 9.จังหวัดมุกดาหาร 10.จังหวัดยโสธร 11.จังหวัดร้อยเอ็ด 12.จังหวัดเลย 13.จังหวัดสกลนคร 14.จังหวัดสุรินทร์ 15.จังหวัดศรีสะเกษ 16.จังหวัดหนองคาย 17.จังหวัดหนองบัวลำภู 18.จังหวัดอุดรธานี 19.จังหวัดอุบลราชธานี 20.จังหวัดอำนาจเจริญ)
ข้อ 9 รายชื่อจังหวัดต่อไปนี้อยู่ภาคใดของประเทศไทย (1.จังหวัดกำแพงเพชร 2.จังหวัดชัยนาท 3.จังหวัดนครนายก 4.จังหวัดนครปฐม 5.จังหวัดนครสวรรค์ 6.จังหวัดนนทบุรี 7.จังหวัดปทุมธานี 8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9.จังหวัดพิจิตร 10.จังหวัดพิษณุโลก 11.จังหวัดเพชรบูรณ์ 12.จังหวัดลพบุรี 13.จังหวัดสมุทรปราการ 14.จังหวัดสมุทรสงคราม 15.จังหวัดสมุทรสาคร 16.จังหวัดสิงห์บุรี 17.จังหวัดสุโขทัย 18.จังหวัดสุพรรณบุรี 19.จังหวัดสระบุรี 20.จังหวัดอ่างทอง 21.จังหวัดอุทัยธานี)
ข้อ 10 รายชื่อจังหวัดต่อไปนี้อยู่ภาคใดของประเทศไทย (1.จังหวัดจันทบุรี 2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 3.จังหวัดชลบุรี 4.จังหวัดตราด 5.จังหวัดปราจีนบุรี 6.จังหวัดระยอง 7.จังหวัดสระแก้ว)
ข้อ 11 รายชื่อจังหวัดต่อไปนี้อยู่ภาคใดของประเทศไทย (1.จังหวัดกาญจนบุรี 2.จังหวัดตาก 3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4.จังหวัดเพชรบุรี 5.จังหวัดราชบุรี)
ข้อ 12 รายชื่อจังหวัดต่อไปนี้อยู่ภาคใดของประเทศไทย (1.จังหวัดกระบี่ 2.จังหวัดชุมพร 3.จังหวัดตรัง 4.จังหวัดนครศรีธรรมราช 5.จังหวัดนราธิวาส 6.จังหวัดปัตตานี 7.จังหวัดพังงา 8.จังหวัดพัทลุง 9.จังหวัดภูเก็ต 10.จังหวัดระนอง 11.จังหวัดสตูล 12.จังหวัดสงขลา 13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14.จังหวัดยะลา)
ให้นักเรียนดูภาพแผนที่ด้านล่างและตอบคำถามข้อ 13-27
ข้อ 13 จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแต่ละภูมิภาคของไทย หมายเลขที่ 1 คือจังหวัดอะไร
ข้อ 14 จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแต่ละภูมิภาคของไทย หมายเลขที่ 2 คือจังหวัดอะไร
ข้อ 15 จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแต่ละภูมิภาคของไทย หมายเลขที่ 3 คือจังหวัดอะไร
ข้อ 16 จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแต่ละภูมิภาคของไทย หมายเลขที่ 4 คือจังหวัดอะไร
ข้อ 17 จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแต่ละภูมิภาคของไทย หมายเลขที่ 5 คือจังหวัดอะไร
ข้อ 18 จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแต่ละภูมิภาคของไทย หมายเลขที่ 6 คือจังหวัดอะไร
ข้อ 19 จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแต่ละภูมิภาคของไทย หมายเลขที่ 7 คือจังหวัดอะไร
ข้อ 20 จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแต่ละภูมิภาคของไทย หมายเลขที่ 8 คือจังหวัดอะไร
ข้อ 21 จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแต่ละภูมิภาคของไทย หมายเลขที่ 9 คือจังหวัดอะไร
ข้อ 22 จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแต่ละภูมิภาคของไทย หมายเลขที่ 10 คือจังหวัดอะไร
ข้อ 23 จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแต่ละภูมิภาคของไทย หมายเลขที่ 11 คือจังหวัดอะไร
ข้อ 24 จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแต่ละภูมิภาคของไทย หมายเลขที่ 12 คือจังหวัดอะไร
ข้อ 25 จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแต่ละภูมิภาคของไทย หมายเลขที่ 13 คือจังหวัดอะไร
ข้อ 26 จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแต่ละภูมิภาคของไทย หมายเลขที่ 14 คือจังหวัดอะไร
ข้อ 27 จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแต่ละภูมิภาคของไทย หมายเลขที่ 15 คือจังหวัดอะไร
ข้อ 28 วัตถุประสงค์ของการใช้แผนที่คือข้อใด
ข้อ 29 ถ้านักเรียนต้องการศึกษาพื้นที่ต่างๆ บนโลก ควรใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ข้อใด
ข้อ 30 เครื่องหมายที่ใช้แทนสิ่งต่างๆ บนแผนที่ เรียกว่าอะไร
ข้อ 31 การรับสัญญาณภาพดาวเทียม อาศัยสิ่งใดเป็นหลัก
ข้อ 32 นักเรียนคิดว่าข้อใดเป็นประโยชน์จากการศึกษาภาพถ่ายจากดาวเทียมมากที่สุด
ข้อ 33 ข้อใดคือระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นพิภพ
ข้อ 34 ถ้าต้องการรู้ปริมาณน้ำฝน หรือจำนวนประชากร ควรใช้แผนที่ประเภทใด
ข้อ 35 พิกัดทางภูมิศาสตร์คืออะไร
ข้อ 36 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีความสำคัญอย่างไร
ข้อ 37 องค์ประกอบของแผนที่คืออะไร
ข้อ 38 บริเวณที่เส้นขนานละติจูดกับเส้นเมริเดียนตัดกัน โดยจะกำหนดเป็นค่าละติจูดและค่าลองจิจูด เรียกว่าอะไร
ข้อ 39 เวลามาตรฐานของโลกอยู่ที่ใด
ข้อ 40 เวลาในประเทศไทย เมื่อเทียบกับเวลามาตรฐานโลกเป็นอย่างไร
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service