Αίτηση στο σεμινάριο: Δημιουργία αλληλεπιδραστικού βίντεο για αξιοποίηση σε μεθοδολογίες διαφοροποιημένης διδασκαλίας και ανεστραμμένης τάξης ΔΕΚ 2016

Αγαπητέ/ή συνάδελφε/συναδέλφισσα,

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα "Δημιουργία αλληλεπιδραστικού βίντεο για αξιοποίηση σε μεθοδολογίες διαφοροποιημένης διδασκαλίας και ανεστραμμένης τάξης" (How to Create an Interactive Video for Differentiated Instruction and Flipped Classroom),οκτώ (8) διδακτικών ωρών, διάρκειας δύο (2) εβδομάδων, για δώδεκα έως δεκαέξι (12-16) εκπαιδευτικούς,
θα πραγματοποιηθεί με επιμορφωτές τους M.Sc. Νικόλα Μακροδήμο, Εκπαιδευτικό Π/θμιας Εκπαίδευσης, 50ου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας και Δρ. Σπύρο Παπαδάκη, Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής, Δ/ντή ΠΕΚ Πάτρας

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14/12/2016 & την Τετάρτη 21/12/2016 από 15.30 έως 19.00 στις εγκαταστάσεις του ΠΕΚ Πάτρας ( 4 ΔΩ [90’ + 30’ διάλειμμα + 90’]). Επιπλέον θα χρειαστεί η προετοιμασία της εργασίας – δημιουργία διαδραστικού video στο σπίτι (~ 4 ώρες).
Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των επιμορφούμενων με τεχνολογίες δημιουργίας, επεξεργασίας και φιλοξενίας διαδραστικών βίντεο και η ενημέρωση τους για τη δυνατότητα αξιοποίησης τους σε σχέδια ή σενάρια μαθημάτων της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της ανεστραμμένης τάξης.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι επιμορφούμενοι θα να είναι ικανοί να :
 Ορίζουν τις βασικές έννοιες της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της ανεστραμμένης τάξης
 Αναφέρουν τα στάδια της δημιουργίας, επεξεργασίας και φιλοξενίας βίντεο και να μπορούν να το εντάξουν στο μάθημά τους
 Απαριθμούν τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων δημιουργίας, επεξεργασίας και φιλοξενίας βίντεο και να είναι ικανοί να εκμεταλλευτούν όλες τις δυνατότητες που τους προσφέρονται.
 Αξιολογούν την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού περιεχομένου που πρόκειται να δημιουργήσουν ή να χρησιμοποιήσουν, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και τη χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς συμμετοχής, κάθε επιμορφούμενος/η θα πρέπει:
Α) να έχει συμμετάσχει και στις δύο (2) 4 ΔΩ συναντήσεις
Β) να σχεδιάσει και παρουσιάσει ένα (1) διαδραστικό video διάρκειας 3-5’ και να το εντάξει σε ένα σχέδιο ή σενάριο μαθήματος του.

Αιτήσεις συμμετοχής έως την Πέμπτη 01/12/2016, 23:59 (Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς Π/θμιας κα Δ/θμιας Εκπαίδευσης). Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων από τις διατιθέμενες θέσεις θα γίνει δημόσια κλήρωση τη Παρασκευή 2/12/2016 και ώρα 12:15 μ.μ. στα γραφεία του ΠΕΚ Πάτρας.

Οι μετακινήσεις των εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθούν χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.


Ο Διευθυντής του ΠΕΚ Πάτρας

Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκης
Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
-------------------------
1, Προσοχή! Όταν θα έχετε ολοκληρώσει την καταχώρηση των στοιχείων πατήστε το κουμπί ΥΠΟΒΟΛΗ οπότε θα δείτε το ακόλουθο μήνυμα:

Η Αίτηση σας υποβλήθηκε και έχει καταχωρηθεί.

Ευχαριστούμε πολύ

2. Μπορείτε να κάνετε επεξεργασία της αίτησης σας μετά την υποβολή της από την επιλογή:
Επεξεργασία της απάντησής σας
(μπορείτε να κρατήσετε το σύνδεσμο αυτό και για μελλοντικής επεξεργασία της αίτησης σας - συμπλήρωση των στοιχείων σας μέχρι την ημερομηνία - ώρα λήξης των αιτήσεων).

είτε να κάνετε
Υποβολή νέας απάντησης (προσοχή για άλλον/άλλη).


  Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question