Αίτηση στο σεμινάριο: Δημιουργία αλληλεπιδραστικού βίντεο για αξιοποίηση σε μεθοδολογίες διαφοροποιημένης διδασκαλίας και ανεστραμμένης τάξης ΔΕΚ 2016

Η υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο έχει ολοκληρωθεί Κυριακή 04/12/2016 στις 11:59.


Στις 1/12/16 στις 13:00 θα γίνει δημόσια κλήρωση στο ΠΕΚ Πάτρας. Τα αποτελέσματα θα σταλούν με email και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα: http://pekpatras.sch.gr/

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

Σ. Παπαδάκης