ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ
ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາຂໍຄຳຕຳນິຕິຊົມໃນການປະຕິບັດວຽກງານການບໍລິຫານ ແລະ ການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູອາຈານ
ຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານ ພະນັກງານຄູ-ອາຈານ ພ້ອມດ້ວຍນັກສຶກສາ ຖ້າມີເລື່ອງໃດທີ່ຈະສົ່ງຂ່າວຫາທາງສະຖາບັນ ແມ່ນຂຽນລົງໃນຊ່ອງຂ້າງລຸ່ມ
ນີ້ ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາຈະເອົາຄຳຕຳນິຕິຊົມໄປປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂື້ນ.
ກະລຸນາໃຫ້ທ່ານຂຽນລົງໃສ່ພື້ນທີ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້: ຖ້າສະແດງຄວາມຄິດເຫັນສຳເລັດແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ຄິກ (SUBMIT) ຫລື ສົ່ງ
ຂອບໃຈນຳທ່ານທີ່ໃຫ້ການສົ່ງຂ່າວຫາ ສພອ ເພື່ອການປັບປຸງວຽກງານໃນຕໍ່ໜ້າ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy