QSHSHMB "Ilija Nikollovski - Lluj" Fletëparaqitje për provim pranues për shkollën e ulët të baletit 6 vjeçare
Nxënës të cilët në shkollimin e rregullt në shkollën fillore amë, vitin e ardhshëm shkollorë do të jenë klasa e IV, V ose e VI.

Shënoni imejl adresën tuaj ku do ta pranoni fletëparaqitjen e plotësuar si dëshmi se të njëjtën e keni plotësuar.

Email address *
Dokumentet e nevojshme: • Fletëparaqitja e plotësuar (elektronike) • Kopje nga certifikata nga libri amë (duhet ta sillni në ditën e provimit pranues) • Vërtetim për nxënës të rregullt nga shkolla fillore amë (duhet ta sillni në ditën e provimit pranues).
Informata të rëndësishme: • Në klasë të parë do të regjistrohen vetëm nxënësit të cilët do ta kalojnë provimin pranues • Orarin e orëve nuk kemi mundësi që tua përshtatim secilit veçanërisht dhe për këtë shkak ju lusim që ju ti përshtatni aktivitetet tjera sipas orarit i cili do të jetë i publikuar në fillim të vitit shkollor • Në provimin pranues për shkollim muzikor nëntëvjeçar, kontrollohen aftësitë e vallëzimit dhe aftësitë fizike të kandidatëve: vallëzueshmërija, muzikaliteti, predispozitat fizike. • Fletëparaqitjet të cilat nuk janë të plota nuk do të pranohen, ndërsa plotësimi i tyre pas afatit të dhënë nuk lejohet. Për këtë arsye ju lusim që dokumentet ti sillni të kompletuara. •Fletëparaqitjet pas skadimit të afatit nuk do të pranohen.
Nëse e lexuat dhe kuptuat gjithçka që shkruan shtypni në NEXT
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service