Hormonforstyrrende stoffer. Nye godkendte genmodificeret gærstamme til påvisning af østrogene og androgene stoffer.

Hormonforstyrrende stoffer. Kursus/workshop i anvendelse af nye godkendte genmodificeret gærstamme til påvisning af østrogene og androgene stoffer.
Fag: Biologi og Bioteknologi
Arrangør: FaDB-kurser
Titel: Hormonforstyrrende stoffer. Kursus/workshop i anvendelse af nye godkendte genmodificeret gærstamme til påvisning af østrogene og androgene stoffer.
Kursusform: Éndagskursus
Forplejning: Prisen inkluderer forplejning.
Deltager antal: min 16 max 21
Pris: 1750,- for medlemmer af FaDB. For ikke medlemmer 2750,-. Ved overtegning af kurset vil medlemmer af FaDB have fortrinsret.
Tid: Fredag den 30.10.2015
Underviser: Christian Rix. cr@roedkilde-gym.dk
Sted: Rødkilde Gymnasium. Rødkildevej 42, 7100 Vejle.
Tilmeldingsfrist: onsdag den 21.10.2015. Tilmelding er bindende.
Målgruppe: Lærere der underviser i biologi og bioteknologi.

Indhold:
Kurset er en workshop i hvordan den nye genmodificeret gærstamme, som er blevet godkendt af arbejdstilsynet til påvisning af hormonforstyrrende stoffer, kan anvendes i undervisningen i biologi og bioteknologi.
Forsøget og gærstammen er godkendt af Arbejdstilsynet efter aftale med Undervisningsministeriet.
Målgruppe: Gymnasielærere der underviser i biologi, bioteknologi A, teknikfag eller teknologi og som har gennemført det kompetencegivende kursus ”Eksperimentel genteknologi” eller som har påtænkt at gennemføre det i nærmeste fremtid.
Kursusdeltagere medbringer selv egne kosmetikprodukter, som skal testes for hormonforstyrrende virkning.
Se på varedeklarationen efter: Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben og Butylparaben, men også andre stoffer og produkter der skulle ønskes undersøges, kan blive testet på dagen. Produktet skal blot kunne ekstraheres over i en ethanolfase.

Præliminært program:
10.00-10.15 Velkomst med kaffe og brød.
10.15-10.45 Introduktion til sikkerhed omkring arbejde med genmodificeret organismer. Præsentation af hvordan gærstammerne er designet.
10.45-12.00 Klargøring af vækstmedie til genmodificeret gærceller, herunder hvilke forberedelse læreren har i forbindelse af modtagelse af kittet ”Hormonforstyrrende stoffer”.
Ekstraktion af parabener fra egne kosmetikprodukter.
12.00-12.45 Frokost
12.45-13.30 Fremstilling af fortyndingsplader, test af ekstraherede prøver og standard ved hjælp af genmodificeret gær.
13.30-14.00 Erfaringsudveksling og præsentation af undervisningsforløb hvori forsøget kan indgå. Liste over nødvendig materiale indkøb.
14.00-14.15 Opsamling og evaluering

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question