Wychowanie fizyczne w GIMNAZJUM i klasach VII SP (wybór trzeciej i czwartej obowiązkowej godziny)

Deklarację, którą Państwo wypełniacie jest podstawą do zorganizowania w sposób prawidłowy i – na ile to możliwe – korzystny dla Państwa dziecka, lekcji wychowania fizycznego w roku szkolnym 2017-2018.
Formularz ten dotyczy wyboru BEZPŁATNYCH zajęć organizowanych przez szkołę.
Dlatego proszę o dokładne przeczytanie poniższej informacji i staranne wypełnienie formularza.

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła zapewnia każdemu uczniowi cztery obowiązkowe godziny wychowania fizycznego. Dwie godziny są realizowane w siatce godzin, z nauczycielem WF, a dwie (trzecią i czwartą), obowiązkowe godziny wychowania fizycznego, uczeń realizuje w sekcjach szkolnych, w klubach sportowych lub w ośrodkach rehabilitacyjnych, jeśli zajęcia tam realizowane są prowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia trenerskie i instruktorskie.

Jeśli Państwo zadeklarujecie udział dziecka w zajęciach sekcji sportowych na więcej niż dwóch godzinach tygodniowo (kolejne sekcje), będzie ono mogło je realizować tylko wówczas, gdy będą wolne miejsca (informacja we wrześniu) - w takim przypadku proszę o kolejne wypełnienie formularza, a nie wpisywanie w uwagach kolejnych sekcji.
O przyjęciu na daną sekcję decyduje kolejność zgłoszeń.

Sekcja strzelectwa sportowego jest sekcją SZKOLNĄ realizowana jest na strzelnicy pneumatycznej Ligi Obrony Kraju na ul. Pomorskiej 2 (składka członkowska LOK - 40 zł /semestr)

W przypadku wysłania błędnego formularza, proszę o PONOWNE JEGO WYPEŁNIENIE I WPISANIE w części "uwagi" informacji, że jest to formularz poprawiony.
W przypadku wybrania zajęć trwających 1 godzinę (basen) proszę wypełnić formularz drugi raz w celu wybrania czwartej obowiązkowej godziny WF.

Uwaga:
Proszę zwrócić uwagę wypełniając rubrykę "klasa" o wpisanie klasy do której dziecko będzie chodzić w przyszłym roku szkolnym czyli 2017/2018 a nie obecnym !!!

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question