แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ TSU MOOC (สำหรับบุคคลภายนอก)
คำชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการใช้ระบบ TSU MOOC เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
สถานภาพผู้ตอบ *
1. สามารถเข้าใช้งานได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. การใช้งานง่าย สะดวก ยืดหยุ่นในการใช้งาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. เนื้อหามีความน่าสนใจ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ระยะเวลาในการเรียนรู้เหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ความพึงพอใจโดยรวม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Thaksin University. Report Abuse