แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ TSU MOOC (สำหรับบุคคลภายนอก)
เพศ *
สถานภาพผู้ตอบ *
1. สามารถเข้าใช้งานได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. การใช้งานง่าย สะดวก ยืดหยุ่นในการใช้งาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. เนื้อหามีความน่าสนใจ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ระยะเวลาในการเรียนรู้เหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ความพึงพอใจโดยรวม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Thaksin University. Report Abuse