Formularz-Modra Szkoła-Warsztaty garncarskie

Termin: I sesja: 16 - 18.10.2020,
II sesja: 6 - 8.11.2020


Miejsce: siedziba Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy

Koszt: 300 zł za udział w sesji - łącznie 600 zł.

Warsztaty rozpoczynają się piątek o godz. 16.00 i trwają do niedzieli do godz. 15.00.
Uczestnikom gwarantujemy nocleg, pełne wyżywienie, materiały warsztatowe, zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach.
Uczestnicy – przywożą ze sobą odzież ochronną ( np. fartuch, itp. ) przydatną podczas zajęć warsztatowych.

Rekrutacja trwa do dnia 2 października 2020

Po otrzymaniu telefonicznej/emailowej informacji zwrotnej o przyjęciu na warsztaty prosimy o dokonanie wpłaty w wysokości 300,00 zł (za udział w jednej sesji) w ciągu 4 dni od otrzymania informacji oraz do 30.10.2020r za udział w II sesji.

Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe o nr: 26 1160 2202 0000 0000 4746 3115
w tytule wpłaty należy wpisać „warsztaty – MODRA SZKOŁA, imię i nazwisko uczestnika”

Kontakt:
Kaszubski Uniwersytet Ludowy
Wieżyca 1, 83-315 SZYMBARK

Koordynator zadania – Sulisława Borowska
tel. 603 991 705
e-mail: sulinab@kul.org.pl
Email address *
Klauzula dot. RODO *
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZADANIA (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przyjmuję do wiadomości, iż: 1.Administratorem moich danych osobowych jest Kaszubski Uniwersytet Ludowy z siedzibą w Wieżycy 1, 83-315 Szymbark (dalej zwany „Administratorem”) wpisany do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000215377, NIP 5891826387, REGON 193090401. 2.Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji zadań statutowych KUL. 3. Moje dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. 4. Moje dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 w celu realizacji umowy ubezpieczenia NNW uczestników projektu. 5. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie wyżej wymienionych instytucji. 6. Podanie danych jest wymogiem umownym, umożliwiającym udział w rekrutacji oraz w planowanych działaniach. 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 8. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 10. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy