Dotazník pro uživatele zdravotních a sociálních služeb
Vážené kolegyně, kolegové,

tímto si Vás dovolujeme oslovit a požádat Vás o aktivní účast na průzkumu zaměřeného zejména na oblast kvality péče o lidi s duševním onemocněním a na to, jaké jsou potřeby na straně uživatelů a jak jsou v současné době naplněny. Tento průzkum je součástí projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné vedené Ministerstvem zdravotnictví. Výstupy průzkumu budou sloužit jako podklad v oblasti nastavování sytému kvality služeb pro osoby s duševním onemocněním. Dotazník vznikl v rámci pracovní skupiny projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné, na jeho vytvoření se podíleli výzkumníci a praktici z celého spektra poskytovaných zdravotních a sociálních služeb i samotní uživatelé služeb.

Dotazník má 19 otázek a jeho vyplnění zabere asi 30 minut. Vyplněním dotazníku získáme důležité informace pro nastavování systému kvality o osoby s duševním onemocněním. Výsledky z této oblasti budou sloužit k tvorbě politik a nejrůznějších dokumentů, které budou hledat nejúčinnější způsob zapojení lidí s duševním onemocněním do rozhodování a zlepšení kvality systému psychiatrické péče.

Dotazník je plně anonymní, identita vyplňujících respondentů není zjišťována.

Výsledky průzkumu po sběru dat budou k dispozici na webové stránce projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné.


Předem děkujeme za Vaši účast a spolupráci.

prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.

RNDr. Dana Chrtková, CSc.

Mgr. et Mgr. Barbora Lacinová

Mgr. Jana Poljaková

Blanka Kašparová

Zbyněk Roboch

PhDr. Monika Válková (nezávislý expert, vedoucí pracovní skupiny k průzkumu).

Telefon: 601 357 271

Mailová adresa: monika.valkova@mzcr.cz

1. Kraj: ( hodnoťte kraj, kde nejvíce využíváte služby ) *
2. Jaké je Vaše pohlaví? *
3. Věk *
4. Dosažené vzdělaní *
5. Rodinný stav *
6. Sdílím jednu domácnost *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service