Опитувальник для роботодавців
1. Чи працюють (працювали) у вашому освітньому закладі фахівці, підготовлені за освітньо-професійною програмою (ОПП)? *
2. Чи дозволяють, на Вашу думку, наведені в ОПП компетентності підготувати кваліфікованого фахівця? *
3. Чи відповідає рівень підготовки фахівців за ОПП сучасним вимогам діяльності освітнього закладу? *
4. Чи брали Ви участь в обговорені ОПП? *
5. Щоб Ви порадили удосконалити чи доповнити у змісті ОПП?
6. Чи вважаєте Ви актуальним зміст ОПП у світлі найновіших досліджень та сучасного ринку праці? *
7. Як Ви оцінюєте якість змістового наповнення ОПП? *
8. Як Ви вважаєте, чи усі дисципліни, які вивчаються за цією ОПП необхідні для професійної діяльності? *
9. Чи достатній обсяг практичної підготовки, передбачений ОПП? *
10. Якими компетентностями, на Вашу думку, повинні володіти випускники для успішної самореалізації? 1 (низький рівень) – 5 (високий рівень)
10.1.Рівень базових (професійних) знань і навичок *
10.2. Здатність виявляти, ставити і вирішувати проблеми, застосовувати знання на практиці *
10.3. Здатність продемонструвати знання і розуміння сучасних теоретичних та методологічних основ географії, а також методик викладання географії у старшій школі *
10.4. Здатність належно використовувати географічну термінологію, ефективно і вільно передавати географічні ідеї, принципи і теорії письмовими, усними та візуальними засобами *
10.5. Здатність до організації та проведення шкільної науково-дослідницької роботи з географії, розв’язування олімпіадних завдань з географії *
10.6. Здатність до застосування набутих педагогічних та спеціальних фахових знань для забезпечення якості освітнього процесу *
10.7. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення й генерування ідей *
10.8. Здатність працювати автономно та в команді *
11. Ви зацікавлені у прийомі на роботу фахівців підготовлених за цією ОПП? *
Дякуємо!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Рівненський державний гуманітарний університет. Report Abuse