Poletni konjeniški tabor
Vsi, ki ste člani šole jahanja na Gradu Prestranek imete 10% popust
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Ime in priimek otroka *
Naslov in poštna številka *
Datum rojstva *
MM
/
DD
/
YYYY
Vrsta osebnega dokumenta *
Številka osebnega dokumenta *
Ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika *
Telefon starša oz. zakonitega zastopnika *
Elektronski naslov starša oz. zakonitega zastopnika *
Ali ima otrok kakšne specifične bolezni ali zdravstveno potrjene alergije, ki lahko vplivajo na njegovo bivanje in prehranjevanje na taboru? *
Če je odgovor prejšnjega vprašanja DA, prosimo pojasnite specifiko:
Ali soglašate z uporabo fotografij in videoposnetkov aktivnosti vašega otroka v času tabora za namene promocije v različnih medijih? *
Ali dovoljujete uporabo in obdelavo osebnih podatkov (ime, priimek, telefon, email, naslov) za potrebe obveščanja o novostih, promocijskih aktivnostih in dejavnostih' *
Prosti termini konjeniškega tabora:
Prosti termin konjeniškega tabora
Prosti termin konjeniškega tabora
Prosti termin konjeniškega tabora
Prosti termin konjeniškega tabora
Clear selection
Prosti termin konjeniškega tabora
Prosti termin konjeniškega tabora
Clear selection
Prosti termin konjeniškega tabora
Clear selection
Prosti termin konjeniškega tabora
Clear selection
V primeru, če zneska ne plačam v celoti.
Clear selection
Sem član konjeniške šole Prestranek in bom koristil 10% popust ali sem že bil na kakšnem od taborov na Gradu Prestranek
*
Vrsta programa: *
Required
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN INFORMACIJE
Program Konjeniški tabor izvaja družba Vitum d.o.o.. Program se izvaja na lokaciji Grad Prestranek, Na Gradu 1, 6258 Prestranek. S to poslano prijavnico in izjavo odgovornosti stranka sproži rezervacijo, ki jo držimo 7 dni. S plačilom tabora v tem roku se potrdi prijava na tabor. V primeru koriščenja turističnih bonov v delnem ali celotnem znesku, stranka za potrditev rezervacije v roku 7 dni od poslane prijave pošlje skenirane obrazce za koriščenje z ustreznimi prilogami kopij osebnih dokumentov.

PODATKI ZA PLAČILO
Naziv: VITUM d.o.o., Grobišče 32, 6258 Prestranek
TRR: SI56 0400 0027 6783 524
Sklic: SI00 95011
Namen: Plačilo za jahalni tabor za “ime in priimek udeleženca”, “termin”

RIZIKO ODPOVEDI
V primeru odpovedi tabora 21 dni ali več pred pričetkom in v primeru, da je bila plačan celotni znesek tabora, se le-ta vrne prijavitelju. V primeru, da je odpoved podana 20 dni ali manj pred pričetkom, se le-ta vrne prijavitelju v višini 50 % zneska. Ob ustni odpovedi mora prijavitelj poslati tudi pisno izjavo o odpovedi tabora. V kolikor je udeležencu odrejena karantena ali je pozitiven na SARS-CoV-2 lahko udeležbo odpove katerikoli dan ob predložitvi potrdila o pozitivnem testu in karanteni, stranki pa se vrne celoten znesek plačila v obliki vrednostnih bonov, ki jih lahko koristi v enem letu od izdaje za namen konjeniških aktivnosti družbe Vitum d.o.o. po veljavnem ceniku. Izvedba konjeniškega tabora družbe Vitum d.o.o. bo potekala je v skladu s takrat veljavnimi ukrepi vlade RS za zajezitev širjenja virusa SARS-CoV-2, zato si pridržujemo pravico do spremembe programa, do spremembe pogojev udeležbe ali odpovedi. V primeru odpovedi s strani družbe Vitum d.o.o. se obvezujemo do denarnega povračila celotnega že vplačanega zneska tabora. Cena programa je določena s paketom in zajema, kar je navedeno v programu (aktivnosti na posestvu, nočitve v več-posteljnih sobah, zajtrk, kosilo, večerja, malice, jahanje, spremstvo in 24h animacija).

SPLOŠNE INFORMACIJE
Animatorke so prisotne pri vseh dejavnostih programa tabora, 24h/dan. Otroci so nastanjeni v več-posteljnih sobah, spremljevalke/animatorke so nastanjene skupaj z otroci v apartmajih, ki že vključujejo posteljnino. Otroci morajo imeti s seboj pripomočke za osebno higieno in obleko, ki je primerna za športne aktivnosti (za jahalni del dolge hlače, zaprti čevlji, vetrovke-v primeru dežja dežne plašče), brisače, copate, zdravstveno izkaznico, osebno izkaznico (številko in datum rojstva), družabne igre in igrače po želji.

HIŠNI RED
Na jahalnem taboru je potrebno vzpostaviti osnovna pravila hišnega reda, ki se ga moramo vsi držati. Uporaba mobilnih telefonov je moteča, vsaj v času jahanja. Zato stremimo k temu, da jih otroci v času aktivnosti ne uporabljajo. Naše aktivnosti so usmerjene k naravi, zato v primeru lepega vremena čim več časa preživimo zunaj. Apartmaji se nahajajo v nadstropju, do katerega vodi stopnišče in tekanje ni dovoljeno. Tekanje ni dovoljeno niti po restavraciji, kjer se lahko nahajajo tudi drugi gostje. Otroci naj se pred in po jahanju preobuvajo v garderobi. V apartmajih je obvezna uporaba hišnih copat, ki naj jih otroci prinesejo s seboj.
Strinjam se s splošnimi pogoji poslovanja: *
Izjava o odgovornosti - za zgoraj prijavljenega otroka na konjeniški tabor kot starš oz. zakoniti zastopnik:
potrjujem in jamčim, da sem kot polnoletna in opravilno sposobna oseba v celoti seznanjen/a in sprejemam vsebino pričujoče »Izjave o odgovornosti« družbe Vitum d.o.o. zase in/ali za zgoraj navedenaga otroka izjavljam, da:
- se v celoti strinjam s splošnimi pogoji, informacijami in okvirnim programom družbe Vitum d.o.o.
- se vseh aktivnosti družbe Vitum d.o.o. udeležujem prostovoljno in na lastno željo.
- nimam bolezni, ki bi zaradi ukvarjanja s športom ogrožale moje življenje ali življenja drugih udeležencev ali poslabšale moje zdravstveno stanje. V kolikor jih imam, se zavezujem, da bom o zdravstvenih posebnostih pravočasno (pred pričetkom programa) pisno obvestil/a izvajalca programa.
- bom o morebitnih prehranjevalnih posebnostih (alergije, dietna prehrana, …) pisno predčasno obvestil/a organizatorja tega programa.
- se strinjam, da organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane predmete ter za morebitne poškodbe predmetov, do katerih bi prišlo med izvedbo programa.  
- se zavedam možnosti povečane nevarnosti poškodb in se zavezujem, da se bom skrbno seznanil/a z vsemi navodili in jih dosledno upošteval/a. Zavezujem se, da bom ravnal/a v obsegu svojih telesnih, zdravstvenih in psihičnih sposobnosti.
- se zavezujem, da bom ravnal/a odgovorno tako do sebe, kot tudi do drugih udeležencev (tudi osebja) programa. Prav tako bom ravnal/a odgovorno do pripomočkov in rekvizitov ter celotnega inventarja, ki sodijo v last družbe Vitum d.o.o.
- se strinjam, da organizator ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti za poškodbe nastale v času moje udeležbe pri dejavnostih, ki jih izvaja Vitum d.o.o., v kolikor ne nastanejo kot posledica nezadostnega dolžnega ravnanja protipravnosti in skrbnosti animatorjev/mentorjev/trenerjev/vodičev ter opustitve vsakršnega nadzora in dajanja navodil, ki utegne povzročiti škodo.
- se strinjam, da organizator obveže, da bo poskrbel za nujno medicinsko pomoč v primeru bolezni ali poškodb (nemudoma poklical urgentno zdravniško službo).
- se zavedam, da je konj žival in kot tak ni popolnoma predvidljiv. Kljub upoštevanju vseh varnostnih ukrepov in izšolanosti udeleženih konj, izvajalec šole jahanja in ostalih aktivnosti s konji ne more preprečiti nepredvidene situacije.
- v primeru neupoštevanja pravil in predpisov oz. v primeru ravnanja, ki bi škodoval udeležencem ali družbi Vitum d.o.o., ima organizator pravico udeležencu odpovedati nadaljnje sodelovanje v programih iz ponudbe družbe Vitum d.o.o., brez kakršnegakoli povračila stroškov.
- za resničnost podatkov v »Izjavi o odgovornosti« sprejemam polno odgovornost, prav tako sprejemam polno odgovornost za svoja ravnanja in posledice v času udeležbe v izbranem programu.
- družba Vitum d.o.o. lahko razpolaga z osebnimi podatki (predvsem e-mail) za svoje aktivnosti (npr. pošiljanje ponudb, akcij itd.).

Izjava mi je po skrbnem branju v celoti razumljiva, zato se z njo v celoti strinjam in jo sprejemam z potrditvijo na spodnji odgovor.

Strinjam se z izjavo o odgovornosti: *
Hvala za vaše zaupanje!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy