HÄLSOENKÄT FÖR BARBET
Är din barbet 2 år eller äldre?
Eller har du tidigare haft en barbet, men som nu är avliden?

Alla ägare av en barbet som är 2 år eller äldre uppmuntras att fylla i denna hälsoblankett för sin hund, oavsett om hunden är frisk eller sjuk, eller avliden. Vi vill med denna undersökning försöka få svar på hälsostatusen inom rasen, i Sverige. Ju fler som deltar, desto bättre bild kommer vi alla att få.

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt.
Svaren för individuella hundar kommer INTE att redovisas eller lämnas ut. Vi kommer att sammanfatta svaren och göra dem tillgänglig för alla i ett lättbegripligt och överskådligt format (procent, antal, stapeldiagram el.dyl.).
Vi kommer i sammanfattningarna enbart att redovisa generella resultat och inte några enskilda svar. I våra redovisningar kommer man INTE att kunna se resultatet från någon enskild hund, och INTE heller om en hund kommer från en viss kennel. Observera att alltså INGA individers identitet kommer att kunna urskiljas i vår redovisning

Svar och resultat sparas och kommer att ligga till grund för vårt arbete med RAS (Rasspecifika AvelsStrategier) som vi är ålagda av SKK att skriva. Dessa hålls aktuella och revideras med jämna mellanrum. Samt ligga till grund för annat arbete relaterat till rasens avel och hälsa.

Den samlade bilden av vad svaren visar är mycket viktigt för att rasklubben (och därigenom vi alla) ska få en så korrekt bild som möjligt av hälsoläget, och kunna modifiera riktlinjerna för avelsarbetet efter dessa. Svaren kommer också att användas för att kunna ge en så bra avelsrådgivning som möjligt.

Avsikten med enkäten är således att få en väl grundad sammanfattning av läget för rasen inom Sverige, och syftet är INTE att uppmärksamma enskilda individer.

Fyll gärna i blankett flera gånger under din hunds liv. Dina svar är viktiga för rasens hälsa som helhet.
Om du har någon fråga om enkäten så hör gärna av dig till - info@barbet.se
Hundens fullständiga Kennelnamn (registrerat namn) *
exempel: Vassruggens Prima Pixie
Your answer
Hundens kön? *
Hundens ålder när du fyller i detta? *
*
Datum när du fyller i detta
MM
/
DD
/
YYYY
HUNDENS HÄLSA
Har eller har din hund haft någon av följande sjukdomar eller åkommor?
Fyll gärna i följdfrågorna (4b, 4c, osv) om du svarat Ja på någon huvudfråga.
1. Har hunden haft eller har den hudproblem?
om Ja; kommentera gärna vid Övrigt - ("Övrigt" blir tyvärr "Other" i vissa webbläsare)
2. Allergi - har din hund haft problem med allergi
3. Tassar och Klor - Har hunden haft eller har den problem med dessa?
om Ja; beskriv gärna vid Övrigt/Other
4. Magen, Tarmen - Har hunden haft eller har den problem?
om Ja; svara gärna på fråga 4b
4 b. Om magtarmsjukdom vilken diagnos fick din hund?
4 c. Har din hund haft navelbråck
5. Levern - Har hunden haft, eller har den problem?
om Ja; beskriv gärna vid Övrigt/Other
6. Njurar/ Urinvägar - Har hunden haft, eller har den problem?
om Ja; svara gärna på fråga 6b
6 b. Om njur-/urinvägsjukdom vilken diagnos fick din hund?
7. Hjärt/kärlsjukdom?
om Ja; fortsätt gärna att svara på fråga 7b och 7c
7 b. Vid vilken ålder fick hunden diagnosen hjärtkärlsjukdom?
Fyll ungefärlig ålder om du inte vet exakt.
7 c. Vilken typ av hjärtkärlsjukdom har/hade din hund?
8. Epilepsi eller epilepsiliknande kramper - har hunden drabbats av detta?
om Ja; svara gärna på 8b och 8c
8 b. Vid vilken ålder fick hunden diagnosen Epilepsi?
8 c. Epilepsi kan ha flera orsaker, fann man någon annan orsak än medfödd epilepsi hos din hund?
om Ja; beskriv gärna vid Övrigt / Other
9. Infektions-, eller parasitsjukdomar?
10. Tumör-/ cancersjukdom?
om Ja; svara då gärna på 10 b
10 b. Om tumör-/cancersjukdom vilken typ? Tumör i:
11. Livmoderinflammation
om Ja; svara gärna på fråga 11 b
11 b. Är tiken kastrerad på grund av livmoderinflammation?
12. Ofrivilliga darrningar - Har du observerat återkommande ofrivilliga darrningar/ skakningar hos din hund?
Har din hund återkommande ofrivilliga darrningar i någon kroppsdel. Vi syftar inte här på en hund som fryser, eller som just har arbetat mycket hårt, eller som är mycket rädd. Eller när hunden har "drömryckningar" i sömnen. Vi menar inte heller skakningar som kan sättas i samband med annat diagnosticerat sjukdomstillstånd eller medicinering. Om Ja; svara gärna på följdfrågorna.
12 b. I vilka situationer har du observerat skakningar/darrningar
12 c. I vilken/ vilka kroppsdelar skakar det på hunden
12 d. Hur ofta uppträder skakningar hos hunden
12 e. Vid vilken ålder uppträdde skakningarna första gången?
Öron, Ögon och Tänder
13. Tänderna - Har hunden haft problem med dem?
om Ja; kommentera gärna vid Övrigt/Other nedan
14. Öronen - har hunden haft problem med dem?
om Ja; kommentera gärna vid Övrigt/Other nedan
15. Ögonen - Har din hund genomgått kontroll av ögon och/ eller ögonlysning
15 b. Resultat av undersökning av ögon
om undersökning gav anmärkning ange gärna vid Övrigt/Other nedan vad
Höfter, armbågar och övriga leder
16. HD - Har din hunds höftleder kontrollerats med avseende på höftledsdysplasi (HD)
16 b. Resultat grad :
16 c. Har din hund besvär från sina höftleder t ex smärta, hälta, stelhet?
17. ED - Har din hund armbågsröntgats (ED)
17 b. Resultat, Grad:
17 c. Om armbågsledsartros (ED) resultat I, II eller III, har din hund besvär från sin ED?
18. Har din hund haft, eller har den andra besvär med sina leder eller skelett?
om Ja; beskriv gärna vid Övrigt/Other
Reproduktion / Avel
19. Hanhundens testiklar?
Har din hanhund båda sina testiklar i pungen? Om din hanhund i dagsläget är kastrerad - besvara frågan så som läget var innan kastrationen.
19 b. Är hunden kastrerad? (hanhund)
20. Har din hund fått valpar? (gäller både tik och hane)
20 b. Naturlig Parning; var det några komplikationer i samband med parningen? ( tik och hane)
om Ja; nämn gärna vad vid Övrigt/Other
20 c. Skedde befruktning med insemination? (tik)
om Ja; nämn gärna vid Övrigt/Other hur utfallet blev
20 d. Valpningen; var det någon komplikation i samband med valpning? (tik)
om Ja; nämn gärna vad vid Övrigt/Other
21. "Tiken gick tom" - har din hund parat/parats utan resultat? (tik och hane)
om Ja; svar gärna på frågan nedan
21 b. om Ja ovan; har hunden reproducerat sig vid tidigare eller senare tillfälle? (tik och hane)
kommentera gärna vid Övrigt/Other hur det då gick
Avslutningsvis
22. Är din hund avliden?
22 b. Om hunden är avliden hur gammal var den då den avled?
22 c. Om hunden är avliden, avlivades den på grund av sjukdom?
vid Övrigt/Other kan du ange den eventuella sjukdomen
23 d. Om hunden är avliden, avled den p.g.a. olycka?
vid Övrigt/Other kan du ange den eventuella olyckan
24. Saknar du någon fråga om hälsa som berör din hund ?
Your answer
Tusen tack för din medverkan!
(låt dig inte förvirras av att det står "Skicka aldrig lösenord med Google Formulär" under den blå "Skicka-knappen" här nedanför. Det är en standardvarning från Google som inte gäller för detta formulär där ju inga lösenord fylls i /SBBK )
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy