แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับข้อมูลข่าวสารจากคณะครุศาสตร์NRRU
Email address *
ประเภทผู้ใช้งาน *
ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร *
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ *
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ *
ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ *
การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ *
มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ *
ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์ *
เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน *
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย *
สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ *
แบบสำรวจภาพรวมทั้งหมด *
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service