บันทึกการให้คำปรึกษา/คำแนะนำนักศึกษา
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ข้อมูลนักศึกษา
รหัสนักศึกษา (ถ้าทราบ)
Your answer
ชื่อ - สกุล (นาย/นางสาว) *
Your answer
เพศ *
ระดับการศึกษา *
สาขาวิชา *
ชั้นปี *
โปรดระบุปัญหาที่ให้คำปรึกษา
ปัญหาด้านการเรียน
Your answer
ปัญหาเรื่องส่วนตัว/ครอบครัว/สุขภาพ
Your answer
ปัญหาการกระทำผิดวินัย/ทุจริต
Your answer
ปัญหาอื่น ๆ
Your answer
โปรดระบุข้อเสนอแนะที่ให้นักศึกษา
ข้อเสนอแนะที่ให้นักศึกษา *
Your answer
รายละเอียดอื่น ๆ
ช่องทางการให้คำแนะนำ *
Required
ความจำเป็นต้องประสานผู้ปกครอง *
ลงชื่อ *
Your answer
ผู้ให้คำแนะนำ *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service