Αίτηση για Υπεύθυνος/η Παρακολούθησης Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά / Application Form for IBA Caretaker Network
Παρακαλούμε συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής για Υπεύθυνος/η Παρακολούθησης Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά (IBA Caretaker). Πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στο www.ornithologiki.gr/gr/caretakers.

Στον χάρτη μπορείτε να δείτε τα όρια όλων των IBA
https://drive.google.com/open?id=1gz3HEKqTSxk3o-AJpkgriBQ-QsQH-lhw&usp=sharing

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με το πρόγραμμα, επικοινωνήστε με τη Δανάη Πορτόλου στο dportolou@ornithologiki.gr
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!


Please fill in the participation form for the Important Bird Area Caretaker Network. For more information please visit our website at http://www.ornithologiki.gr/en/caretakers

Have a look at the IBA boundaries at the link below
https://drive.google.com/open?id=1gz3HEKqTSxk3o-AJpkgriBQ-QsQH-lhw&usp=sharing

Should you have any queries, contact Danae Portolou at dportolou@ornithologiki.gr

THANK YOU!
Eπώνυμο / Surname *
Παρακαλώ με ελληνικούς χαρακτήρες και όχι όλο κεφαλαία (π.χ. Πορτόλου)
Όνομα / Name *
Παρακαλώ με ελληνικούς χαρακτήρες και όχι όλο κεφαλαία (π.χ. Δανάη)
Όνομα Πατρός / Father's Name *
Παρακαλώ με ελληνικούς χαρακτήρες και όχι όλο κεφαλαία (π.χ. Γιάννης)
Ταχυδρομική Διεύθυνση / Address
Τ.Κ. / Postcode
Πόλη / City
Χώρα / Country
e-mail *
Σταθερό τηλέφωνο / Landline phone number
Κινητό τηλέφωνο / Mobile phone
Επάγγελμα / Profession
Σπουδές / Education
Ημερομηνία γέννησης / Date fo Birth
MM
/
DD
/
YYYY
Ξένες Γλώσσες / What languages can you speak?
Αναφέρετε ποιές γλώσσες μιλάτε
Μέτρια / Moderate
Καλά / Good
Άριστα / Fluent
Αγγλικά / English
Γαλλικά / French
Ισπανικά / Spanish
Γερμανικά / German
Ιταλικά / Italian
Άλλο / Other
Clear selection
Έχετε ξανασυμμετάσχει σε πρόγραμμα καταγραφής; / Have you participated in a monitoring programme before?
Clear selection
Αν Ναι, σε ποιο; / If yes, which one.
Έχετε εργαστεί στο παρελθόν σε προγράμματα εθελοντικής εργασίας για το περιβάλλον ή για άλλα θέματα; (αν ναι, δώστε λεπτομέρειες πχ. σε ποιο πρόγραμμα, για πόσο διάστημα και σε ποια οργάνωση) / Have you ever volunteered in similar projects (environmental or other matter)? (If yes, please define us, for example in which project, for how long, for which NGO, etc)
Επιλογή περιοχής / Choose your IBA area *
Συμπληρώστε τον κωδικό της 1ης επιλογής ΣΠΠΕ (π.χ. GR023) / Fill in the code of your 1st choice of IBA (e.g. GR023)
Επιλογή περιοχής / Choose your IBA area
Συμπληρώστε τον κωδικό της 2ης επιλογής ΣΠΠΕ (π.χ. GR023) / Fill in the code of your 2nd choice of IBA (e.g. GR023)
Επιλογή περιοχής / Choose your IBA area
Συμπληρώστε τον κωδικό της 3ης επιλογής ΣΠΠΕ (π.χ. GR023) / Fill in the code of your 3rd choice of IBA (e.g. GR023)
Έχετε απασχοληθεί σε εργασίες σχετικές με την προστασία - παρακολούθηση περιοχών (π.χ. μελέτες, προγράμματα καταγραφής - προστασίας κλπ.). Αν ναι περιγράψτε πώς /Have you ever participated in field work on conservation or monitoring (eg. studies, monitoring - conservation projects)? If yes, please describe them
Έχετε εμπειρία στην αναγνώριση πουλιών; / Do you have any experience in bird-watching?
Μπορώ να αναγνωρίσω το ακόλουθο % των πουλιών της Ελλάδας / I can identify the following % of species in Greece
Clear selection
Τι σχέση έχετε με την περιοχή που επιλέξατε; / What is your relationship with the area you selected?
Clear selection
Πόσο γνωρίζετε την περιοχή; (πόσα χρόνια ή πόσες φορές το χρόνο βρίσκεστε εκεί) / How familiar are you with the area; (how many years or how many times per year you're there)
Είστε εξοικειωμένος με τα οικολογικά χαρακτηριστικά και την κατάσταση διατήρησης της περιοχής που επιλέξατε; / Are you familiar with the ecology and the conservation status of the IBA you selected?
Πόσο συχνά είστε διατεθειμένος να επισκέπτεστε την περιοχή; (ελάχιστο 3 φορές το χρόνο) / How often are you willing to visit the IBA? (minimum 3 times/year)
Έχετε επαγγελματική σχέση με την περιοχή και εάν ναι περιγράψτε την / Do you have any business relationship with the IBA? If yes, please describe it
Είστε μέλος ή συμμετέχετε σε συλλόγους, ομάδες πολιτών ή άλλο Μη Κυβερνητικό Οργανισμό που δραστηριοποιείται ή εδρεύει στην εν λόγω περιοχή; Αν ναι σε ποιους. / Are you a member or do you participate in any other group, NGO, etc which is active in the IBA; If yes, which?
Έχετε φωτογραφική μηχανή; / Do you own a photo camera?
Clear selection
Έχετε δυνατότητα χρήσης δικού σας μέσου για την παρακολούθηση της περιοχής; / Can you use your own vehicle for the monitoring of the area?
Clear selection
Έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας; / Do you have any health problem?
Clear selection
Άλλα ενδιαφέροντα, δραστηριότητες ή δεξιότητες που θα χρησίμευαν στη δράση / Do you have other interests, skills or do you participate in activities that would be useful for the project?
Πως πληροφορηθήκατε για το πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας της Ορνιθολογικής; / How did you learn about the IBA Caretaker network?
Είστε μέλος της Ορνιθολογικής; / Are you an HOS member?
Clear selection
Σχόλια - Παρατηρήσεις / Comments
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy