Αίτηση για Υπεύθυνος Παρακολούθησης Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά / Application Form for IBA Caretaker Network
Παρακαλούμε συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής για Υπεύθυνος Παρακολούθησης Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά (IBA Caretaker). Πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στο www.ornithologiki.gr/gr/caretakers.

Στον χάρτη μπορείτε να δείτε τα όρια όλων των IBA
https://drive.google.com/open?id=1gz3HEKqTSxk3o-AJpkgriBQ-QsQH-lhw&usp=sharing

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με το πρόγραμμα, επικοινωνήστε με τη Δανάη Πορτόλου στο dportolou@ornithologiki.gr
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!


Please fill in the participation form for the Important Bird Area Caretaker Network. For more information please visit our website at http://www.ornithologiki.gr/en/caretakers

Have a look at the IBA boundaries at the link below
https://drive.google.com/open?id=1gz3HEKqTSxk3o-AJpkgriBQ-QsQH-lhw&usp=sharing

Should you have any queries, contact Danae Portolou at dportolou@ornithologiki.gr

THANK YOU!
Eπώνυμο / Surname *
Παρακαλώ με ελληνικούς χαρακτήρες και όχι όλο κεφαλαία (π.χ. Πορτόλου)
Your answer
Όνομα / Name *
Παρακαλώ με ελληνικούς χαρακτήρες και όχι όλο κεφαλαία (π.χ. Δανάη)
Your answer
Όνομα Πατρός / Father's Name *
Παρακαλώ με ελληνικούς χαρακτήρες και όχι όλο κεφαλαία (π.χ. Γιάννης)
Your answer
Ταχυδρομική Διεύθυνση / Address
Your answer
Τ.Κ. / Postcode
Your answer
Πόλη / City
Your answer
Χώρα / Country
Your answer
e-mail *
Your answer
Σταθερό τηλέφωνο / Landline phone number
Your answer
Κινητό τηλέφωνο / Mobile phone
Your answer
Επάγγελμα / Profession
Your answer
Σπουδές / Education
Your answer
Ημερομηνία γέννησης / Date fo Birth
MM
/
DD
/
YYYY
Ξένες Γλώσσες / What languages can you speak?
Αναφέρετε ποιές γλώσσες μιλάτε
Μέτρια / Moderate
Καλά / Good
Άριστα / Fluent
Αγγλικά / English
Γαλλικά / French
Ισπανικά / Spanish
Γερμανικά / German
Ιταλικά / Italian
Άλλο / Other
Έχετε ξανασυμμετάσχει σε πρόγραμμα καταγραφής; / Have you participated in a monitoring programme before?
Αν Ναι, σε ποιο; / If yes, which one.
Your answer
Έχετε εργαστεί στο παρελθόν σε προγράμματα εθελοντικής εργασίας για το περιβάλλον ή για άλλα θέματα; (αν ναι, δώστε λεπτομέρειες πχ. σε ποιο πρόγραμμα, για πόσο διάστημα και σε ποια οργάνωση) / Have you ever volunteered in similar projects (environmental or other matter)? (If yes, please define us, for example in which project, for how long, for which NGO, etc)
Your answer
Επιλογή περιοχής / Choose your IBA area *
Συμπληρώστε τον κωδικό της 1ης επιλογής ΣΠΠΕ (π.χ. GR023) / Fill in the code of your 1st choice of IBA (e.g. GR023)
Your answer
Επιλογή περιοχής / Choose your IBA area
Συμπληρώστε τον κωδικό της 2ης επιλογής ΣΠΠΕ (π.χ. GR023) / Fill in the code of your 2nd choice of IBA (e.g. GR023)
Your answer
Επιλογή περιοχής / Choose your IBA area
Συμπληρώστε τον κωδικό της 3ης επιλογής ΣΠΠΕ (π.χ. GR023) / Fill in the code of your 3rd choice of IBA (e.g. GR023)
Your answer
Έχετε απασχοληθεί σε εργασίες σχετικές με την προστασία - παρακολούθηση περιοχών (π.χ. μελέτες, προγράμματα καταγραφής - προστασίας κλπ.). Αν ναι περιγράψτε πώς /Have you ever participated in field work on conservation or monitoring (eg. studies, monitoring - conservation projects)? If yes, please describe them
Your answer
Έχετε εμπειρία στην αναγνώριση πουλιών; / Do you have any experience in bird-watching?
Μπορώ να αναγνωρίσω το ακόλουθο % των πουλιών της Ελλάδας / I can identify the following % of species in Greece
Τι σχέση έχετε με την περιοχή που επιλέξατε; / What is your relationship with the area you selected?
Πόσο γνωρίζετε την περιοχή; (πόσα χρόνια ή πόσες φορές το χρόνο βρίσκεστε εκεί) / How familiar are you with the area; (how many years or how many times per year you're there)
Your answer
Είστε εξοικειωμένος με τα οικολογικά χαρακτηριστικά και την κατάσταση διατήρησης της περιοχής που επιλέξατε; / Are you familiar with the ecology and the conservation status of the IBA you selected?
Your answer
Πόσο συχνά είστε διατεθειμένος να επισκέπτεστε την περιοχή; (ελάχιστο 3 φορές το χρόνο) / How often are you willing to visit the IBA? (minimum 3 times/year)
Your answer
Έχετε επαγγελματική σχέση με την περιοχή και εάν ναι περιγράψτε την / Do you have any business relationship with the IBA? If yes, please describe it
Your answer
Είστε μέλος ή συμμετέχετε σε συλλόγους, ομάδες πολιτών ή άλλο Μη Κυβερνητικό Οργανισμό που δραστηριοποιείται ή εδρεύει στην εν λόγω περιοχή; Αν ναι σε ποιους. / Are you a member or do you participate in any other group, NGO, etc which is active in the IBA; If yes, which?
Your answer
Έχετε φωτογραφική μηχανή; / Do you own a photo camera?
Έχετε δυνατότητα χρήσης δικού σας μέσου για την παρακολούθηση της περιοχής; / Can you use your own vehicle for the monitoring of the area?
Έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας; / Do you have any health problem?
Άλλα ενδιαφέροντα, δραστηριότητες ή δεξιότητες που θα χρησίμευαν στη δράση / Do you have other interests, skills or do you participate in activities that would be useful for the project?
Your answer
Πως πληροφορηθήκατε για το πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας της Ορνιθολογικής; / How did you learn about the IBA Caretaker network?
Your answer
Είστε μέλος της Ορνιθολογικής; / Are you an HOS member?
Σχόλια - Παρατηρήσεις / Comments
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy