Syariah Ting 4 - Pelajaran 9 - Dalil-dalil yang tidak disepakati

Sila jawab soalan yang diberikan. Pilih jawapan anda sehingga soalan terakhir. Dan tekan "SEND FORM". Jangan tekan enter pada peranti anda sewaktu anda sedang menjawab.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ( Rujukan soalan 1 )

  Captionless Image
  This is a required question

  ( Rujukan soalan 2 )

  Captionless Image
  This is a required question

  ( Rujukan soalan 3 )

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question

  ( Rujukan soalan 5 )

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ( Rujukan soalan 8 )

  Captionless Image
  This is a required question

  ( Rujukan soalan 9 )

  Captionless Image

  ( Rujukan soalan 10 )

  Captionless Image
  This is a required question

  ( Rujukan soalan 10 )

  Captionless Image