Ankieta dla uczniów nr 1
Prosimy o wypełnienie ankiety, co pomoże nam w udoskonaleniu pracy szkoły. Ankieta jest anonimowa.
Czy nauczyciele informują Cię, że dyrektor będzie na lekcji?
Czy wizyta dyrektora jest dla Ciebie stresująca?
Czy zachowanie Twojej klasy w czasie wizyty dyrektora jest:
Czy po wizycie dyrektora nauczyciel informuje Twoją klasę o jego wrażeniach z lekcji i uwagach?
Czy dyrektor szkoły podczas wizyty na lekcji udziela nauczycielowi lub uczniom wskazówek?
Czy wiedząc o wizycie dyrektora na lekcji, przygotowujesz się do niej lepiej niż zwykle?
Czy lekcje wizytowane przez dyrektora są prowadzone w sposób odbiegający od tych, które nie są wizytowane?
Czy po wizycie dyrektora:
Czy Twoim zdaniem, rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły?
Jeśli tak to w jaki sposób?
Jaki sposób kontaktu ze szkołą najbardziej odpowiada Twoim rodzicom?
Czy w szkole działają organy przedstawicielskie rodziców?
Jak często Twoi rodzice kontaktują się z nauczycielami z własnej inicjatywy?
Czy Twoi rodzice zainteresowani są tym, co się dzieje w szkole?
Czy biblioteka szkolna pomaga Ci w rozwoju zapewniając lekturę dostosowaną do wieku i potrzeb?
Czy Twoi rodzice chętnie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą?
Czy Twoim zdaniem, rodzice chcieliby zaangażować się bardziej w działalność szkoły?
Czy chciałbyś/chciałabyś, aby Twoi rodzice mieli większy wpływ na to, co się dzieje w szkole?
Czy według Ciebie realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych w szkole przebiega prawidłowo?
Czy znasz prawa i obowiązki ucznia zapisane w Statucie Szkoły?
Czy zostałeś/zostałaś zapoznany/a z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania?
W jaki sposób uzyskałeś/łaś tę informację?
Czy Twoim zdaniem, nauczyciele powiedzieli, według jakich kryteriów będą oceniali Twoje osiągnięcia?
Czy znasz tryb i sposób poprawy oceny?
Czy według Ciebie jesteś systematycznie oceniany/a?
Czy Twoim zdaniem jesteś oceniany/a sprawiedliwie?
Czy oceny, które uzyskujesz, dostarczają Ci informacji o postępach, trudnościach bądź specjalnych uzdolnieniach?
Czy nauczyciele przy ocenianiu dziecka na zajęciach muzyki, techniki, plastyki, wychowania fizycznego, biorą pod uwagę możliwości i zaangażowanie?
Czy ocenianie motywuje Cię do wysiłku i zaangażowania na zajęciach lekcyjnych?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms