Dotazník
ke strategii rozvoje města Tachova na období 2021 - 2030
1. Co se Vám vybaví, když se řekne „Tachov“. S čím si město nejvíce spojujete?
Je možné více odpovědí.
Your answer
2. Jak dlouho v Tachově žijete?
3. Jaký je Váš vztah k městu? Je možné více odpovědí.
4. Přemýšlel/a jste někdy o tom, že byste se z Tachova odstěhoval/a?
5. Co bylo hlavní důvodem?
Your answer
6. Jak hodnotíte město Tachov podle následujících kritérií?
Ohodnoťte je známkami jako ve škole: 1=výborně, 2= velmi dobře, 3= dobře, 4=dostatečně, 5= nedostatečně, 0= nevím/ nemohu posoudit.
1
2
3
4
5
0
Vzhled a čistota města
Pocit bezpečí ve městě
Kvalita životního prostředí (ovzduší, hluk, zeleň)
Kvalita sociálního prostředí (soužití, přívětivost lidí, komunitní život)
Stav a kvalita veřejných prostranství (náměstí, ulice, chodníky)
Stav a údržba veřejných budov
Péče o památky a kulturní dědictví
Stav a údržba místních komunikací
Zásobování teplem a energiemi (voda, plyn, elektřina)
Kanalizace a čistění odpadních vod
Odvoz a likvidace odpadů
Dostupnost a kvalita bydlení
Výstavba nových bytů a domů
Kvalita internetového spojení
Městská hromadná doprava
Dostupnost okolních obcí a měst veřejnou dopravou
Možnosti parkování
Podmínky pro pěší dopravu
Podmínky pro cyklistickou dopravu
Nabídka a kvalita maloobchodní sítě
Nabídka a kvalita komerčních služeb (kadeřnictví, čistírna, řemesla apod.)
Nabídka a kvalita stravovacích zařízení
Nabídka pracovních příležitostí ve městě a okolí
Možnosti uplatnění vzdělání a kvalifikace na trhu práce
Podmínky pro podnikání ve městě a jeho podpora
Nabídka a kvalita předškolních zařízení (jesle, MŠ)
Nabídka a kvalita základních škol
Nabídka a kvalita středních škol
Nabídka dalšího vzdělávání (celoživotního učení, univerzity třetího věku)
Zajištění lékařské péče – praktičtí a odborní lékaři
Zajištění lékařské péče – zubní lékaři
Dostupnost nemocniční péče
Dostupnost lékáren
Nabídka a kvalita sociálních služeb
Možnosti trávení volného času a rekreace
Nabídka a kvalita sportovních zařízení
Nabídka a kvalita kulturních zařízení
Pořádání kulturních akcí, oslav a svátků ve městě
Celková informovanost o dění ve městě
Komunikace městské správy s občany
Činnost Městského úřadu
Činnost městského zastupitelstva (volených představitelů)
7. Co se Vám v Tachově líbí? V čem vidíte jeho silné stránky?
Your answer
8. Co se Vám v Tachově nelíbí? Co jsou jeho slabé stránky? Co by se mělo změnit?
Your answer
9. Na které oblasti by se mělo město Tachov do budoucnosti zaměřit? Jaké jsou Vaše priority?
Je možné uvést více možností.
10. Co by se podle Vás mělo udělat pro zvýšení bezpečnosti ve městě?
Your answer
11. Do čeho konkrétně by mělo město investovat? Jaké jsou Vaše návrhy?
Your answer
12. Kdybyste se mohl/a znovu rozhodnout, vybral/a byste si opět Tachov jako místo Vašeho bydliště?
13. Pohlaví
14. Věková kategorie
15. Nejvyšší dosažené vzdělání
16. Sociální postavení
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service