ใบสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภัณฑารักษ์วัยเก๋า เล่าเรื่องราชดำเนิน”
*ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้*

- อายุ 55 ปีขึ้นไป และ มีสุขภาพแข็งแรง
- สนใจเรียนรู้งานด้านพิพิธภัณฑ์ และ การออกแบบนิทรรศการ
- สามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมตลอดระยะเวลาการอบรม (จำนวน 8 ครั้ง ดังกำหนดการด้านล่างนี้)
- มีประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อมเกี่ยวกับ “ราชดำเนิน”
- มีทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้แอพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และการสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต

*กำหนดการ*
-------------
ครั้งที่ 1 : วันพฤหัสดีที่ 4 กรกฏาคม 2562
● ปฐมนิเทศโครงการ
● บรรยายเรื่อง “พิพิธภัณฑ์บันดาลใจ” โดย คุณฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร
● บรรยายเรื่อง “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดย ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์
● แลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับราชดำเนิน

ครั้งที่ 2 : วันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2562
● บรรยายเรื่อง “ราชดำเนิน”
● City Tour สถานที่สาคัญ บนถนนราชดำเนิน
● อบรมเรื่อง “การออกแบบนิทรรศการเบื้องต้น” โดย คุณทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร

ครั้งที่ 3 : วันเสาร์ที่ 6 กรกฏาคม 2562
● อบรม “การถ่ายภาพเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์” โดย คุณสมิทธิ ธนานิธิโชติ และคุณสมชัย กวางทองพานิชย์
● ลงพื้นที่ถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือ นำเสนอภาพถ่าย วิทยากรวิจารณ์ผลงาน
-------------
ครั้งที่ 4 : วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฏาคม2562
● อบรมเรื่อง “การเขียนบทเชิงสร้างสรรค์” โดย คุณนินาท บุญโพธิ์ทอง
● ฝึกเขียนบทผ่านภาพถ่าย วัตถุจัดแสดง วิทยากรวิจารณ์ผลงาน

ครั้งที่ 5 : วันศุกร์ ที่ 12 กรกฏาคม2562
● อบรมเรื่อง “การผลิตสารคดีเบื้องต้นเพื่อใช้ในงานนิทรรศการ”
● ลงพื้นที่ถ่ายทาสารคดีด้วยโทรศัพท์มือถือ ร่วมกับทีมเยาวชน

ครั้งที่ 6 : วันเสาร์ ที่ 13 กรกฏาคม2562
● อบรม “การตัดต่อวีดีโอขั้นพื้นฐานด้วยโทรศัพท์มือถือ”
-------------
ครั้งที่ 7 : วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562
● กิจกรรมบูรณาการ ทบทวนการเรียนรู้ ผ่านการเตรียมจัดนิทรรศการ
เรื่อง “ราชดำเนินในมุมของฉัน”

ครั้งที่ 8 : วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2562
● จัดแสดงนิทรรศการ นาเสนอผลงานของผู้เข้ร่วมอบรม
● กิจกรรมถอดบทเรียน
● พิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ “ภัณฑารักษ์อาวุโส”

* หมดเขตรับสมัคร : 27 มิถุนายน 2562 *
* ประกาศผลการรับสมัคร : 29 มิถุนายน 2562 *

(ข้อมูลข้างต้น จะได้รับการส่งไปยังอีเมล์ของท่าน เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มครบถ้วน)

Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service