แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจการใช้สื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ฐานข้อมูล Academic Search Complete
ประจำปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โปรดระบุ ชื่อ-สกุล ของผู้ทำแบบทดสอบ (พร้อมคำนำหน้า เช่น นาย นางสาว)
Your answer
โปรดระบุ รหัสนักศึกษา
Your answer
1. ขอบเขตของเอกสารฉบับเต็มที่มีให้บริการในฐานข้อมูล ASC (Academic Search Complete)
1 point
2. ฐานข้อมูลนี้เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใด
1 point
3. รูปแบบการสืบค้นใดสามารถค้นใด้ในฐานข้อมูลนี้
1 point
4. จำนวนรายชื่อวารสาร ที่มีเอกสารฉบับเต็มให้บริการแบบ PDF ไฟล์
1 point
ภาพที่ 1 ผลการสืบค้นฐานข้อมูล ASC
5. จากภาพที่ 1 ผลการสืบค้นแบบ Basic Search ได้ผลลัพธ์การสืบค้นจำนวนเท่าใด
1 point
6. จากภาพที่ 1 ผลการสืบค้นข้อมูลมีการจัดเรียงข้อมูลแบบใด
1 point
7. จากภาพที่ 1 หากต้องการรายการเอกสารที่มีเฉพาะเอกสารฉบับเต็มเท่านั้น ต้องใช้เครื่องมือใด
1 point
8. จากภาพที่ 1 หากต้องการประเภทของสิ่งพิมพ์เอกวารสาร จะสามารถกำหนดใดด้วยเครื่องมือใด
1 point
ภาพที่ 2 รายละเอียดบรรณานุกรมของบทความในฐาน ASC
9. จากภาพที่ 2 ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในปีใด
1 point
10. จากภาพที่ 2 บทความนี้มีผู้แต่งกี่คน
1 point
^_^ ขอขอบคุณที่กรุณาเสียสละเวลาในการทำแบบทดสอบ ^_^
ขอบคุณครับ/คะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms