JELENTKEZÉSI LAP

Én és mások: önismereti tréning identitásról, társadalmi sokszínűségről és előítéletekről

A szakmai továbbképzés célja a befogadó segítői attitűd megerősítése, az előítéletek tudatosításán, kimondásán, közös feldolgozásán keresztül. Tréningünkre gyermekekkel, fiatalokkal és családokkal foglalkozó szakembereket várunk.

A segítő szakmákban különösen fontos, hogy a segítő-segített viszonyt mennyire befolyásolják az első benyomások és az ezekből gyakran kialakuló előítéletek, hiszen a segítő munkát jelentősen nehezíti, akár lehetetlenné is teszi, ha a két fél interakcióit eltorzítják a másikkal szembeni előítéletek. Nem gondoljuk, hogy létezik előítéletek nélküli ember, célunk az, hogy a meglévő előítéletes gondolatokat és attitűdöket tudatosítsuk, ezáltal olyan szintre emeljük, ahol a szakember felismeri a saját pszichikai folyamatait és kognitív döntést tud hozni.

A tréning módszertana a nem-formális tanulásra épül, sajátélményre és tapasztalati tanulásra. Az egyén, a csoport és a trénerek interakcióival dolgozunk, folyamatos teret és időt adva a véleményeknek és visszajelzéseknek.
A továbbképzés felépítése:
I. Ráhangolódás (Mi)
Az eredményes tanulási folyamathoz szükséges keretek megteremtése, egymás megismerése
II. Identitás (Én és Te és Ő)
Ki vagyok én? Miért vagyok ilyen? Milyenek a többiek? Hasonlóság, különbözőség, sokszínűség
III. Előítéletek (Én és Mások)
Viszonyulásom másokhoz, a mássághoz. Kategorizáció, bűnbakkeresés, önbeteljesítő jóslat
IV. Társadalmi folyamatok (Mi és Ők)
Hogyan működik mindez nagy közösségi szinten? Esélyegyenlőség, -egyenlőtlenség, -teremtés
V. Zárás
Mire tudom használni mindezt a hétköznapokban. Értékelés

A továbbképzés trénerei szakmai életútjuk során oktatási és szociális területen szereztek tapasztalatokat az egyéni és csoportos munkában. Trénerek:
Gruidl Zsuzsanna szociális munkás, mentálhigiénikus
Koska Éva szociálpolitikus, szociális szakértő
Nyirati András emberi jogi képző

Engedélyszám: S-01-031/2014
Részvételi díj: 9.000 Ft
Továbbképzési pontérték: 25 kreditpont

Időpont: 2016. február 17., 18., 19. (szerda, csütörtök, péntek); 9 és 18 óra között
Helyszín: Civil Közösségek Háza (7624 Pécs, Szent István tér 17.)
Jelentkezési határidő: 2016. február 10. 23:59

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question