بکارگیری مدل پذیرش فناوری با محوریت درگاه‌های پرداخت اینترنتی (IPG)

از اين که با تخصيص بخشي از وقت و انرژي خويش با تکميل اين پرسشنامه به فضايي پژوهشي مساعدت مي دهيد کمال تشکر را دارم. هدف از پژوهش جاري، تعيين شاخص‌ها و ابعاد مختص پذیرش فناوری حوزه پرداخت با تاکید بردرگاه های پرداخت اینترنتی است. به همين دليل از جنابعالي به عنوان فردي حاذق در اين حوزه استدعا مي شود که با استفاده از تجارب خویش میزان موافقت خود را با هر یک از گویه‌ها اعلام فرمایید.
دقت و حوصله جنابعالي در تکميل اين پرسشنامه ما را در رسيدن به اهداف تحقيق ياري مي رساند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
در ادامه تعدادي از شاخص‌ها و سنجه‌هاي استخراج شده از ادبيات موضوع و مصاحبه با خبرگان بيان شده‌اند، اين شاخص‌ها با توجه به حوزه تمرکز بر حسب کارکردهاي خود مي توانند اهميت متفاوتي دشته باشد. از مخاطب محترم استدعا مي شود با توجه به تخصص خود، ميزان موافقت با شاخص‌ها در دامنه کاملا مخالفم: 1 تا کاملا موافقم: 5 مورد ارزيابي قرار دهد.

  اطلاعات جمعیت شناختی

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  در انواع خدمات ارائه شده در درگاه های پرداخت اینترنتی میزان استفاده شما چقدر است؟

  1:عدم استفاده در ماه 2: استفاده کم در ماه 3: استفاده متوسط در طول ماه 4: استفاده زیاد در طول ماه 5: استفاده خیلی زیاد در طول ماه
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  پذیرش عملکرد

  1: کاملا مخالفم، 2: مخالفم، 3: نظری ندارم، 4: موافقم، 5: کاملا موافقم
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question