การสำรวจผลกระทบ แนวทางการปรับตัวและแสวงประโยชน์และโอกาส ของ SMEs จากตลาด E-COMMERCE ในธุรกิจโรงแรม
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัย "โครงการแนวทางการปรับตัวและแสวงประโยชน์และโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจากตลาดอีคอมเมิร์ซ"
โดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
โดยมีวัตถุประสงค์
1) เพื่อประเมินผลกระทบและโอกาสต่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่ ภาคบริการ ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม
2) เพื่อประเมินผลกระทบและโอกาสของตลาดอีคอมเมิร์ซจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
3) เพื่อเสนอแนะนโยบายด้านภาษี การพัฒนาโลจิสติกส์ มาตรการด้านการเงิน และมาตรการอื่น ๆ เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในตลาดอีคอมเมิร์ซ

**คำตอบของท่านจะใช้เพื่อการศึกษาวิจัยโครงการเท่านั้น**
ข้อมูลเบื้องต้น
เพศ *
อายุ *
การศึกษา *
ตำแหน่งของท่านในกิจการ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of International Institute for Trade and Development. Report Abuse