Αίτηση στο 2ο σεμινάριο: Επιμόρφωση Επιμορφωτών ΠΕΚ στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων Μάρτιος-Απρ-Μάιος 2017

Η υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο έχει ολοκληρωθεί 08/03/2017 στις 14:59.

Υποβλήθηκαν Χ Αιτήσεις για τις 16 θέσεις.

Στις 08/03/2017 στις 15:30 έγινε δημόσια κλήρωση στο ΠΕΚ Πάτρας. Τα αποτελέσματα έχουν σταλεί με email και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: http://pekpatras.sch.gr/

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.
ΠΕΚ Πάτρας