แบบฟอร์มร้องเรียนทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ข้อมูลผู้ประสงค์จะร้องเรียน / แจ้งเบาะแส (กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน)
ชื่อ-สกุล *
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน *
อายุ (ปี) *
สัญชาติ *
เชื้อชาติ *
บ้านเลขที่ *
หมู่ที่ *
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์โทรศัพท์ *
E-mail *
เรื่องที่ต้องการร้องเรียน / แจ้งเบาะแส (โปรดระบุเรื่องที่ต้องการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส) *
เรื่องที่ต้องการร้องเรียนร้องทุกข์ *
ร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่
กรณีร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ โปรดระบุ (ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่)
กรณีร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ โปรดระบุ (สังกัด/สำนัก/กอง)
กรณีร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ โปรดระบุ พฤติกรรมที่ต้องการร้องเรียนร้องทุกข์
กรณีร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ โปรดระบุ วัน เวลา ที่เกิดเหตุการณ์ ที่ต้องการร้องเรียนร้องทุกข์
MM
/
DD
/
YYYY
ประสงค์จะปกปิดข้อมูลผู้ร้องหรือไม่ *
ขอความช่วยเหลือเรื่อง
แจ้งเบาะแสการทุจริต
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy