Анкетна карта за проучване удовлетвореността на потребителите на административни услуги
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Досега използвали ли сте услугите на Регионална здравна инспекция Монтана?
Clear selection
2. Лесно ли се намира информация за административните услуги, които предлага Регионална здравна инспекция - Монтана?
Clear selection
3.1 Информацията на таблото на 4 етаж в Регионална здравна инспекцня - Монтана е: Достъпна
Clear selection
3.2 Информацията на таблото на 4 етаж в Регионална здравна инспекцня - Монтана е: Изчерпателна
Clear selection
3.3 Информацията на таблото на 4 етаж в Регионална здравна инспекцня - Монтана е: Разбираема
Clear selection
Ако отговорът Ви е отрицателен, моля опишете коя точно от поставената информация на таблото на 4 етаж в РЗИ – Монтана не е достъпна, изчерпателна или разбираема
4. Успяхте ли да получите необходимата информация?
Clear selection
5. Имахте ли нужда от допълнителна информация, за да подготвите запитването си?
Clear selection
6. Каква допълнителна информация бихте желали да се поставя на таблото?
7.1 Информацията, която получихте от служителите в Центъра за административно обслужване на Регионална здравна инспекция - Монтана е: Ясна / лесно разбираема
Clear selection
7.2 Информацията, която получихте от служителите в Центъра за административно обслужване на Регионална здравна инспекция - Монтана е: Изчерпателна
Clear selection
7.3 Информацията, която получихте от служителите в Центъра за административно обслужване на Регионална здравна инспекция - Монтана е: Точна
Clear selection
8. Ако въпросът не е бил от компетенциите на служителите в Центъра за административно обслужване, бяхте ли насочени към съответния експерт в Регионална здравна инспекция - Монтана или компетентната институция?
Clear selection
9. За колко време бяхте обслужен/а/?
Clear selection
10. Отношението на служителите беше ли любезно и отзивчиво?
Clear selection
11. Служителят от Центъра за административно обслужване даде ли Ви информация за срока за предоставяне на услугата?
Clear selection
12.  Служителят даде ли Ви информация за възможните начини за заплащане на услугата?
Clear selection
13. Служителите от Центъра за административно обслужване говореше ли по странични теми със свои колеги или по телефона, когато Ви обслужваше?
Clear selection
14. Успяхте ли да получите необходимата услуга?
Clear selection
15. Спазват ли се законовите срокове за извършване на административната услуга?
Clear selection
16. Колко пъти Ви се наложи да идвате, за да свършите работата си?
Clear selection
17.  Наложи ли Ви се да предоставяте допълнителни документи или данни, за да бъде решен Вашият въпрос?
Clear selection
18.  Как оценявате качеството на обслужване от служителите от Центъра за административно обслужване?
Clear selection
19. Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение? /моля, отбележете само един отговор/
Clear selection
20.  Като цяло бяхте ли доволен от достъпа до услугата и звеното за административно обслужване?
Clear selection
21. Предложиха ли Ви да ускорите по незаконен начин изпълнението на административната процедура?
Clear selection
22. Как, според Вас, биха реагирали служителите, ако им предложите пари, за да решат Вашия проблем?
Clear selection
23. Потърсихте ли предварително извънслужебна връзка със служител, който да Ви помогне за по-бързото решаване на Вашия въпрос?
Clear selection
24. Смятате ли, че служителите в администрацията на Регионална здравна инспекция - Монтана са достатъчно добре подготвени специалисти?
Clear selection
Част II.
За по-голяма яснота в тълкуването на отговорите събирате информация за Вас, която ще ни помогне да планираме и подобрим качеството на предоставяните Ви услуги. Бихме се радвали, ако отговорите и на въпросите по – долу:
1. Пол
Clear selection
2.  Възръст
Clear selection
3. Работите ли в момента?
Clear selection
4. Ако не работите, то Вие сте:
Clear selection
5. До какво от долупосочените имате достъп? Отбележете всички, които се отнасят за Вас.
Clear selection
6. Какво образование имате към момента?
Clear selection
7. Откога живеете в България?
Clear selection
АНКЕТАТА  Е   АНОНИМНА
Информацията от анкетните карти ще бъде използвана от Регионална здравна инспекция - Монтана за анализ, с цел подобряване на административното обслужване на физическите и юридическите лица.
Благодарим Ви, че попълнихте анкетната карта!

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy