Prijava na konkurs
Povodom obilježavanja 25 godina osnivanja, Fond otvoreno društvo BiH objavljuje

KONKURS

Za podršku mladim umjetnicima/cama i teoretičarima/kama kulture

Konkurs je namijenjen umjetnicima/cama aktivnim u oblasti vizuelnih i izvedbenih umjetnosti i teoretičarima/kama i historičarima/kama kulture i umjetnosti do 35 godina starosti. Podrška će se dodijeliti za profesionalno usavršavanje i/ili realizaciju novog rada.

KRITERIJI ZA PRIJAVU
Kandidat/kinja mora zadovoljavati sljedeće uslove:
Biti do 35 godina starosti (rođen/a zaključno sa 31.12.1983.)
Biti građanin/građanka BiH

KRITERIJI ZA IZBOR
Kandidat/kinja treba pokazati aktivno promišljanje bosansko-hercegovačke društvene stvarnosti, kritičku refleksiju, relevantnost i inovativnost naučno-umjetničkog istraživanja, autorsku originalnost i umjetničku izvrsnost. Posebna pažnja će se posvetiti angažmanu kandidata/tkinje u svrhu društvenih promjena i radu sa mariginaliziranim i ranjivim grupama.

Planirano je da se dodijeli 5-10 donacija. Maksimalni iznos podrške je 10.000 KM. Ukupan raspoloživi fond iznosi 50.000 KM. FOD BiH zadržava pravo nedodjeljivanja podrške.

Prijedlog izbora će dati petočlana komisija, a konačnu odluku će donijeti Upravni odbor FOD BiH.

Prijave se podnose isključivo elektronskim putem
Rok za prijavu je 02.03.2018.
Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo da ih uputite na aida@osfbih.org.ba najkasnije do 25.02.2018.

Očekuje se da će konačna odluka o raspodjeli sredstava biti donosena početkom maja 2018.


NAPOMENA: Da biste mogli aplicirati potrebno je da imate otvoren Google e-mail račun.

Ime i prezime *
Kontakt e-mail *
Kontakt telefon/mobitel *
Adresa stanovanja *
Ovim potvrđujem da sam mlađi/a od 35 godina. *
Required
Ovim potvrđujem da sam državljanin/ka BiH. *
Required
Kopija prve strane lične karte *
Required
Profesionalna biografija *
Dokument u .pdf ili .doc formatu.
Required
Motivacijsko pismo *
Potrebno je opisati na šta kandidat/kinja želi utrošiti podršku i kako će to utjecati na njegov/njen dalji profesionalni razvoj | Dokument u .pdf ili .doc formatu.
Required
Prijedlog projekta *
Predloženi rad/aktivnost se treba tematski i kontekstualno odnositi na BiH. | Dokument u .pdf ili .doc formatu.
Required
Budžet projekta *
Detaljan tabelarni prikaz svih troškova. | Dokument u .xls, .pdf ili .doc formatu.
Required
Dodatna dokumentacija 1
Materijali koji mogu dokumentovati rad kandidata/tkinje u proteklih 5 godina | Do 5 dokumenata koji mogu biti različitih formata.
Dodatna dokumentacija 2
Linkovi na radove koji su već dostupni na internetu i koji mogu dokumentovati rad kandidata/tkinje u proteklih 5 godina | Dokument u .doc formatu
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms