FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO VII FESTIWALU "MARINA 2021" i wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Festiwalu osoby niepełnoletniej
Termin przesyłania zgłoszeń upływa 5 listopada 2021 roku.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Szkoła zgłaszająca (adres, telefon) *
Szkoła zgłaszająca (e-mail) *
Solista (imię, nazwisko, klasa)
Zespół (nazwa zespołu, klasa, liczba członków – max. 5)
Repertuar *
Wymagania techniczne (ilość mikrofonów, odtwarzacz płyt CD, inne)
Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna: *
Link do nagrania wideo w serwisie YouTube *
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka (imię i nazwisko wpisane w formularzu rejestracyjnym) na potrzeby upowszechniania VI Pomorskiego Festiwalu Piosenki Marynistycznej „MARINA” w formie tradycyjnej (wydruki) i elektronicznej związanej z nagrywaniem, publikacją utworów, zdjęć i artykułów pokonkursowych na stronach internetowych i profilach społecznościowych organizatora i partnerów Festiwalu oraz w prasie, radiu i telewizji..Zgoda dotyczy także zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest wizerunek mniej niż 4 osób (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgody nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, publiczna impreza, itp.). *
Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że: Administratorem danych osobowych jest Słupski Oddział Ligi Morskiej i Rzecznej, adres: 76-200 Słupsk, ul. Traugutta 16. Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Ze zgody możnawycofać się w każdej chwili. Wycofanie się ze zgody należy złożyć pisemnie do administratora. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania wizerunku mojego dziecka przez administratora od dnia złożenia wycofania. Nie ma możliwości usunięcia wizerunku z materiałów opublikowanych tradycyjnie (wydrukowanych). Mam prawo do: bycia poinformowanym, wglądu, wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka, żądania dostępu do danych, ograniczenia przetwarzania oraz mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, odszkodowania. Decyzje dotyczące przetwarzania wizerunku mojego dziecka nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. Administrator nie przewiduje przetwarzania wizerunku w celu innym niż cel, w którym wizerunek został zebrany. Podanie wizerunku jest dobrowolne. Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie wizerunku tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy