Alta al Servei Puntual de Cangur Municipal: Concilia SJD + Temps per tu
Adreçat a les famílies amb nens i nenes d'entre 3 i 12 anys (2010-2019) empadronades a Sant Joan Despí per tal que disposin d’un suport que faciliti la corresponsabilitat social, laboral i familiar, així com també la conciliació de les diverses esferes de la vida.

Un cop validades les dades familiars amb el Padró Municipal, rebreu un correu electrònic amb el vostre número de registre, la normativa, els documents per formalitzar la inscripció i les indicacions per gestionar les sol·licituds de cangur.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
AUTORITZACIÓ: Entenc i accepto la normativa de funcionament del Servei Puntual de Cangur Municipal. *
AUTORTZACIÓ: Autoritzo la participació al servei sol·licitat, sota les condicions d’inscripció establertes, i realitzar les activitats derivades del servei
al qual s’inscriu. Declaro que disposo de les facultats legals per a atorgar la present autorització. Faig extensiva aquesta autorització
a les decisions medicoquirúrgiques que calgués adoptar en cas d'extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa.
*
AUTORITZACIÓ: Autoritzo de forma expressa el tractament d’aquestes dades, així com futures dades que pugui facilitar-nos per a la correcta
prestació del servei, incloses dades especialment sensibles, com, per exemple, la informació sanitària d’interès.
Base jurídica del tractament: Consentiment de les persones participants al Servei Puntual de Cangur Municipal de Sant Joan Despí.
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Joan Despí.
Encarregat del tractament: Centre d’Esplai El Nus.
Finalitat del tractament: Gestionar el Servei Puntual de Cangur Municipal; amb tipologia de dades identificatives personals i de
salut, per a la correcte gestió del servei.
Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament
adreçant la seva sol·licitud, adjuntant fotocòpia del seu document oficial d’identificació, al Registre General de l’Ajuntament - Oficina
d’Atenció Ciutadana a l’adreça camí del Mig, 9 - 08970 Sant Joan Despí o telemàticament mitjançant la seu electrònica de
l’Ajuntament https://www.seu-e.cat/web/santjoandespi/seu-electronica.
Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades” al web www.sjdespi.cat – Protecció de dades
*
AUTORITZAIÓ: Autoritzo la consulta de les meves dades al padró municipal per tal de confirmar el fet que la persona sol·licitant està empadronada a Sant Joan Despí. 
(En cas d'oposició a la consulta del padró, haureu d'aportar personalment el volant del padró actualitzat per a continuar amb el procès d'alta al servei)
*
Barri on resideix la família *
Required
Domicili (segon consta al padró municipal) *
Marca els serveis municipals que fas servir *
Required
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Centre d'Esplai el Nus. Report Abuse