แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รู้รอบ รู้ทัน การแก้ปัญหา” รุ่นที่ 14
วันพุธที่ 19 – วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องโกมุท ชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการความคิดอย่างมีระบบ ในเรื่องการประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์ปัญหา การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล การเตรียมป้องกันแก้ไขปัญหาอันอาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จได้
*** กรุณากรอกข้อมูลตัวบรรจงให้ชัดเจน และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ประกอบการ และทายาทเท่านั้น โดยเข้าสัมมนาได้บริษัทละ 1 ท่าน***
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
อายุ *
Your answer
ชื่อกิจการ *
Your answer
ประเภทธุรกิจ *
Your answer
ที่อยู่เลขที่ *
Your answer
หมู่
Your answer
ซอย
Your answer
ถนน
Your answer
ตำบล/แขวง *
Your answer
อำเภอ/เขต *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
มือถือ *
Your answer
ความสัมพันธ์กับบริษัท *
ท่านใช้บริการที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือไม่
กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องการทำการ Submit
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy