Formulari de Preinscripció als cursos de MAT i DAT de L'Escola Lluerna 2017-2018

Els requisits per poder apuntar-te als cursos:

MAT:

- Ser major de 19 anys (nascuts en 1998 o abans).

DAT:

- Ser major de 19 anys (nascuts en 1998 o abans).


Per donar les places, es veurà l'ordre d'inscripció. Es donarà primer una plaça per agrupament i després intentarem, segons el número de persones apuntades, una segona plaça.

Termini preinscripció:

MAT: Fins 17 de setembre.
DAT: Fins 15 de desembre.

------------------------------------------------------------------------------------------------

MAT:

- Ser mayor de 19 años (nacidos en 1998 o antes).


DAT:

- Ser mayor de 19 años (nacidos en 1998 o antes).

Para dar las plazas, se tendrá en cuenta el orden de inscripción. Se dará primero una plaza por grupo y después se intentará, según el número de personas apuntadas una segunda plaza.

Plazos para la preinscripción:

MAT: Hasta el 17 de septiembre.
DAT: Hasta el 15 de diciembre.

Nom *
Nombre
Your answer
Cognoms *
Apellidos
Your answer
Agrupament escolta *
Grupo scout
Your answer
DNI *
DNI
Your answer
Data de naixement (Dia/Mes/Any) *
Fecha de nacimiento (Dia/Mes/Año)
Your answer
Quins cursos vols fer? *
¿Qué cursos quieres hacer?
Required
Telefon *
Telefono
Your answer
Mail *
Your answer
Adreça *
Direccion
Your answer
Codi Postal *
Codigo Postal
Your answer
Municipi *
Poblacion
Your answer
Estudis Actuals *
Estudios Actuales
Your answer
Estudis Finalitzats *
Estudios Finalizados
Your answer
Observacions i consultes (dubtes, transport als cursos, dietes o alèrgies, etc. )
Observaciones y consultas (dudas, transporte al curso, dietas o alergias, etc.)
Your answer
Avís Legal LOPD – Web FEV – Formulari d'inscripció a Cursos Escola Lluerna
No queda permès, per a menors de catorze anys sense consentiment dels titulars de la pàtria potestat o tutela, la tribució de la condició d'usuari d'aquest lloc web, segons article 13.1 del R. D. 1720/2007. L'incompliment per part l'usuari d'aquesta condició tindrà com a conseqüència la cancel·lació de les dades aportades.
En compliment de l'obligació d'informar en la recollida de dades sobre la base de l'article 5 de la Llei Orgànica, 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem de l'existència de fitxers o tractaments de dades de caràcter personal titularitat de FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades depenent de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), creats per a la finalitat de gestionar les nostres activitats i els nostres serveis oferits. Les dades romandran arxivats per a rebre comunicacions sobre activitats i serveis o per a rebre comunicacions de naturalesa informativa de l'Escola Lluerna (Federació d'Escoltisme Valencià), per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, per al que vostè consent expressament. En qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d'accés, cancel·lació, oposició i rectificació, mitjançant un escrit, acreditant la seua personalitat, dirigit a FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, carrer Balmes, Nº 17, 1º, C. P. 46001, València (València).

----------------------

No queda permitido, para menores de catorce años sin consentimiento de los titulares de la patria potestad o tutela, la tribución de la condición de usuario de este sitio web, según artículo 13.1 del R. D. 1720/2007. El incumplimiento por parte el usuario de esta condición tendrá como consecuencia la cancelación de los datos aportados.
En cumplimiento de la obligación de informar en la recogida de datos en base al artículo 5 de la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de la existencia de ficheros o tratamientos de datos de carácter personal titularidad de FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos dependiente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), creados para la finalidad de gestionar nuestras actividades y nuestros servicios ofertados. Los datos permanecerán archivados para recibir comunicaciones sobre actividades y servicios o para recibir comunicaciones de naturaleza informativa de la Escola Lluerna (Federació d'Escoltisme Valencià), por cualquier medio, incluidos los electrónicos, para lo que usted consiente expresamente. En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, oposición y rectificación, mediante un escrito, acreditando su personalidad, dirigido a FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, calle Balmes, Nº 17, 1º, C. P. 46001, Valencia (Valencia).

*
Required
Vols apuntar-te a la LlistaFEV? - La LlistaFEV vos informa periòdicament de novetats a la FEV, ferramentes per als agrupaments, etc. // ¿Quieres apuntarte a la listaFEV? - La ListaFEV os informa periodicamente de novedades de la FEV, herramientas para los grupos, etc. *
Avís Legal LOPD – Web FEV – Formulari d’inscripció a la Llista FEV No queda permès, per a menors de catorze anys sense consentiment dels titulars de la pàtria potestat o tutela, la tribució de la condició d’usuari d’aquest lloc web, segons article 13.1 del R. D. 1720/2007. L’incompliment per part l’usuari d’aquesta condició tindrà com a conseqüència la cancel·lació de les dades aportades. En compliment de l’obligació d’informar en la recollida de dades sobre la base de l’article 5 de la Llei Orgànica, 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem de l’existència de fitxers o tractaments de dades de caràcter personal titularitat de FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades depenent de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), creats per a la finalitat de gestionar les nostres activitats i els nostres serveis oferts. Les dades romandran arxivats per rebre comunicacions sobre activitats i serveis o per rebre comunicacions de naturalesa informativa de FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, pel que vostè consent expressament. A qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d’accés, cancel·lació, oposició i rectificació, mitjançant un escrit, acreditant la seva personalitat, dirigit a FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, carrer Balmes, Nº 17, 1º, C. P. 46001, València (València).
Required
(A SOLES MAT)Volem fer un sondeig de branques. Cúal d'elles t'interessaria? Estaria pendent de confirmar al setembre per si de cas heu canviat de branca.
Queremos hacer un sondeo de ramas. ¿Cúal de ellas te interesaría? Estaría pendiente de confirmar en septiembre por si acaso cambiarais de rama. (Solo los de MAT)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Federació d'Escoltisme Valencià. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms