Kieswijzerprogrammeren.nl vragenlijst
Wat is je naam? *
Your answer
Als je door iemand bent gevraagd om dit in te vullen, door wie?
Your answer
Welke lessenserie ga je beoordelen? *
Als jouw lessenserie er niet bij staat, welke is het dan?
Your answer
Op welke school heb je ervaring opgedaan met deze lessenserie? *
Your answer
In welke groepen heb je deze lessenserie gegeven? *
Your answer
Heb je voor deze les / lesseserie ervaring met programmeren nodig? *
Geen ervaring
Veel ervaring
In welke mate waren de leerlingen tijdens de les gemotiveerd aan het werk? *
Niet gemotiveerd
Erg gemotiveerd
Raad je deze lessenserie aan collega’s aan? Waarom? *
Your answer
Welke aandachtspunten kan je aan je collega's meegeven over deze lessenserie?
Your answer
Nu volgen een aantal uitspraken over wat kinderen kunnen hebben geleerd bij een lessenserie. Geef aan met Ja of Nee of je denkt dat het grootste gedeelte van de kinderen dit hebben opgestoken van de lessenserie.
*
Nee
Ja
De leerling begrijpt dat een algoritme uit een serie kleine opdrachtjes bestaat
De leerling kan een programma maken
De leerling kan voorspellen wat een programma gaat doen
De leerling kan van een device (e.g. telefoon of smartboard) vertellen wat de input en output onderdelen zijn
De leerling begrijpt wat een foute input voor een gevolgen kan hebben
Een leerling kan van de input of de output van een programma aanpassen
De leerling kan een ALS-DAN-ANDERS regel en logische operatoren (EN; OF; NIET) toepassen
De leerling begrijpt dat een computer in WAAR en ONWAAR denkt
De leerling kan bepalen welke logische operator (EN; OF; NIET) moeten worden gebruikt in welke situatie
De leerling begrijpt het concept van herhaling en wat voor een mogelijkheden dit biedt
De leerling kan een geautomatiseerde oplossing verzinnen voor een probleem
De leerling kan een simpel programma maken met herhaling er in
De leerling kan uitleggen waar een variabele uit bestaat
De leerling kan variabelen van een concrete situatie omschrijven
De leerling kan werken met variabelen in een computerprogramma
De leerling begrijpt dat een stuk programmacode meerdere keren kan worden uitgevoerd.
De leerling begrijpt dat je een parameter kan meegeven aan een functie of procedure
De leerling kan een functie maken en aanroepen in een programma
De leerling kan een patroon herkennen; voortzetten en corrigeren
De leerling kan patronen herkennen in abstracte situaties (e.g. cijferreeksen)
De leerling kan herkennen dat een computerprogramma volgens patronen werkt (e.g. op dezelfde manier werkt maar met andere data)
De leerling kan beoordelen of een bron kan helpen bij het oplossen van het probleem
De leerling kan verschillende gegevens omzetten in een andere representatie (bijv. geheimschrift)
De leerling kan uitleggen hoe een probleem kan worden opgelost door de computer
De leerling kan een grote taak opdelen in deeltaken
De leerling kan een abstracte oplossing verzinnen voor een probleem
De leerling kan dezelfde situatie vanuit verschillende perspectieven bekijken
De leerling begrijpt dat een model een vereenvoudiging is van de werkelijkheid
De leerling beseft dat gemaakte keuzes over een model invloed hebben op de toepasbaarheid van de oplossing
De leerling kan uitleggen waarom programmeren belangrijk voor hem / haar is
De leerling kan een voorbeeld geven van een situatie waar de computer meerwaarde heeft en een voorbeeld geven waar de mens beter is
De leerling kan een voorbeeld geven van een probleem dat zonder computer niet op te lossen is
De leerling kan een programma aanpassen om erachter te komen waar het fout gaat
De leerling kan een programma aanpassen zodat de fouten niet meer optreden
De leerling begrijpt dat samenwerken belangrijk is bij het programmeren
De leerling kan de werking van een programma aan iemand anders uitleggen
De leerling kan een probleem oplossen door verschillende programma's te laten samenwerken
Vul je email adres zodat we contact met je kunnen opnemen voor het versturen van je cadeautje *
Your answer
Heb je nog iets wat je kwijt wilt over deze lessenserie?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy