PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC KINH DOANH (BCI) - BỘ PHẬN SẢN XUẤT
Nghị quyết số 10-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ban hành ngày 03/6/2017 tiếp tục khẳng định vai trò của khu vực kinh tế tư nhân (trong đó có doanh nghiệp nhà nước). Khu vực kinh tế tư nhân là động lực phát triển kinh tế, đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế trong những năm vừa qua.
Viện Nghiên cứu và Phát triển Doanh nghiệp – Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phối hợp cùng Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Hội các nhà quản trị Việt Nam tiến hành khảo sát đánh giá năng lực kinh doanh của doanh nghiệp (BCI). Những ý kiến đóng góp của Quý đơn vị trong phiếu này sẽ là cơ sở để xây dựng các chính sách, các chương trình hỗ trợ phù hợp với doanh nghiệp đồng thời là cơ sở để thông tin lại tới doanh nghiệp về năng lực kinh doanh của doanh nghiệp mình thông qua phiếu sức khỏe doanh nghiệp.
Chọn Một (01) phương án được cho là phản án sát nhất về thực trạng của đơn vị tại thời điểm khảo sát, có thể xác minh được qua những bằng chứng cụ thể tại đơn vị.
Đề nghị Quý đơn vị cung cấp thông tin xác thực nhất về tình hình hoạt động hiện tại của đơn vị. Việc đánh giá trung thực, khách quan là cần thiết để có thông tin xác thực vì lợi ích của doanh nghiệp và hiệu quả của chương trình.
Trân trọng cảm ơn.
PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ
Câu 1. Về người cung cấp thông tin
1.1. Họ và tên người cung cấp thông tin: *
Your answer
1.2. Giới tính:
1.3. Chức danh *
Your answer
1.4. Số điện thoại: *
Your answer
Email: *
Your answer
Câu 2. Về đơn vị:
2.1. Tên đơn vị: *
Your answer
2.2. Trụ sở chính hiện tại: *
Your answer
2.3. Website:
Your answer
Email:
Your answer
2.4. Số điện thoại:
Your answer
2.5. Họ và tên người đại diện theo pháp luật:
Your answer
2.6. Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp *
2.7. Loại hình doanh nghiệp hiện nay *
2.8. Quy mô đơn vị (vốn điều lệ)
Your answer
Số lao động:
Your answer
2.9. Năm thành lập
Your answer
2.10. Lĩnh vực hoạt động (ghi theo Mã ngành nghề kinh doanh chính của đơn vị trong Giấy phép Đăng ký kinh doanh):
Your answer
2.10. Địa chỉ email để nhận kết quả phân tích khảo sát
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service