INSCRIPCIÓ CAMPUS ESTIU 2020
Per tramitar la reserva, omple tots els camps del formulari amb les dades que es demana.
Les reserves es gestionaran per ordre d'arribada. Un cop feta, rebreu un correu del centre confirmant-la (no és immediat, la gestió pot trigar uns dies) i indicant-vos els següents passos per fer el pagament de la reserva de plaça.

En cas de dubte, podeu contactar a info@modolellsports.es.

*NOTA: La realització del campus està subjecta a l'evolució de la pandèmia del COVID-19 i les recomanacions de les autoritats sanitàries. La direcció del centre podrà anul·lar o canviar grups segons el nombre d'inscrits i les condicions en les que el servei podrà ser prestat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para tramitar la reserva, rellena todos los campos del formulario con los datos que se solicitan. Las reservas se gestionaran por orden de llegada. Una vez tramitada, recibiréis un correo electrónico del centro confirmándola (no es inmediato, la gestión puede tardar unos días) y indicando los siguientes pasos para realizar el pago de la reserva de plaza.

En caso de duda, podéis contactar a info@modolellsports.es.

*NOTA: La realización del campus está sujeta a la evolución de la pandemia del COVID-19 y las recomendaciones de las autoridades sanitarias. La dirección del centro podrá anular o cambiar grupos según el número de inscritos y las condiciones en las que el servicio podrá ser prestado.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nom i cognoms nen/a - Nombre y apellidos niño/a *
Data de naixement - Fecha de nacimiento *
MM
/
DD
/
YYYY
Edat - Edad *
Nº targeta sanitària - Nº tarjeta sanitaria *
Telèfon de contacte 1 - Teléfono de contacto 1 *
Telèfon de contacte 2 - Teléfono de contacto 2
Correu electrònic - Correo electrónico *
És cursetista de MS o alumne del SG? - ¿Es cursillista de MS o alumno del SG? *
El pare, mare o tutor legal és soci de MS? - ¿El padre, madre o tutor legal es socio de MS? *
Si la resposta anterior és afirmativa, indica el nom i cognoms del soci - Si la respuesta anterior es afirmativa, indica el nombre y apellidos del socio
Escull les setmanes, grup i horari que vulguis contractar. - Escoge las semanas, grupo y horario que quieras contratar.
Té un germà/na fent campus? - ¿Tiene un hermano/a haciendo campus? *
Vols contractar acollida? - ¿Quieres contratar acogida? *
Si la resposta anterior és "dies sueltos" i ja els saps, digues quins dies i en quin horari. - Si la respuesta anterior es "días sueltos" y ya los sabes, di qué días y en qué horario.
Talla de samarreta - Talla de camiseta *
Té al·lèrgia o intolerància a alguna cosa? - ¿Tiene alergia o intolerancia a alguna cosa? *
Pren algun fàrmac? - ¿Toma algún fármaco? *
El seu fill/a té algun impediment físic o psíquic? - ¿Su hija/a tiene algún impedimento físico o psíquico? *
Autoritzo la sortida lliure del meu fill/a, és a dir, que marxi sol a casa. - Autorizo la salida libre de mi hijo/a, es decir, que se vaya solo a casa. *
Autoritzo a recollir al meu fill/a a la sortida del campus d'estiu a... (posar nom, cognoms i DNI de la persona autoritzada) - Autorizo a recoger a mi hijo/a a la salida del campus de verano a ... (poner nombre, apellidos y DNI de la persona autorizada).
DRETS D'IMATGE. Amb la inclusió de les noves tecnologies dins dels mitjans a l’abast de la societat i la possibilitat que en aquest puguin aparèixer imatges del vostre fill/a durant la realització de les activitats del campus a Modolell Sports i atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982 del 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei 15/1999 del 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal. La direcció de Modolell Sports demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar les imatges en les quals apareguin individual o en grup que es puguin realitzar als nens i nenes, en les diferents seqüències i activitats realitzades al campus de Modolell Sports, tant a les instal·lacions com fora d’elles. Per tant els nens poden ser fotografiats i gravats en vídeo amb l’objectiu de publicar-ho a xarxes socials o a la web del club. - DERECHOS DE IMAGEN. Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la posibilidad que en este puedan aparecer imágenes de vuestro hijo/a durante la realización de las actividades del campus a Modolell Sports y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982 del 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999 del 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. La dirección de Modolell Sports pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imatges en las cuales aparezcan individual o en grupo que se puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en el campus de Modolell Sports, tanto a las instalaciones como fuera de ellas. Por lo tanto los niños pueden ser fotografiados y grabados en vídeo con el objetivo de publicarlo en redes sociales o en la web del club. *
He llegit la normativa de protecció de dades penjada a la web www.modolellsports.es - He leído la normativa de protección de datos colgada en la web www.modolellsports.es *
La direcció es reserva el dret de modificar o anul·lar els horaris o grups segons el nombre d'inscripcions així com les condicions en les que el servei podrà ser prestat. Un cop abonat, si no és per motius mèdics justificats o per motius de força major com la pandèmia del COVID-19, no es realitzarà cap devolució. - La dirección se reserva el derecho de modificar o anular los horarios o grupos según el número de inscripciones así como las condiciones en las que el servicio pueda ser prestado. Una vez abonado, si no es por motivos médicos justificados o por motivos de fuerza mayor como la pandemia del COVID-19, no se realizará ninguna devolución. *
MOLTES GRÀCIES. - MUCHAS GRACIAS.
En breu rebràs un correu de confirmació del centre. - En breve recibirás un correo de confirmación del centro.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy