แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
คำชี้แจง : แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีส่วนประกอบ ๔ ส่วน เพื่อประโยชน์แก่สถานศึกษาขอให้สถานศึกษาตอบคำถามให้ครบถ้วน
ทั้ง ๔ ส่วน เพื่อที่สำนักติดตามและประเมินผลกการอาชีวศึกษาจะได้นำข้อมูลไปใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณระยะที่ ๒
ตามมาตรการเสริมแรงให้กับสถานศึกษาที่มีการรายงานความก้าวหน้าครบถ้วน และตรงตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป
ขอขอบคุณในการรายงานข้อมูล
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms