Rejestracja uczestników - formularz zgłoszeniowy na 2. Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową KN IDE
Formularz rejestracyjny dla czynnych uczestników na II Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt. „(Nie)równość. Oblicza współczesnej Europy’’ , organizowaną przez Koło Naukowe Interdyscyplinarnych Działań Europejskich działające przy Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich (CSNE) Uniwersytetu Wrocławskiego.  Konferencja nastawiona jest na interdyscyplinarność, dlatego też do udziału zapraszamy przedstawicieli z różnych dyscyplin badawczych, takich jak socjologia, historia, politologia, ekonomia, prawo, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, filozofia, czy psychologia.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 19-21 listopada 2021 r. w formie hybrydowej. Prelegenci mogą wygłosić referat stacjonarnie (w pierwsze dwa dni konferencji tj. 19 i 20 listopada) w CSNE we Wrocławiu lub w formie referatu online (za pośrednictwem platformy ZOOM).

Konferencja przebiegać będzie w dwóch językach: polskim oraz angielskim. Język wystąpienia wybiera każdy z prelegentów.
Istnieje możliwość wygłoszenia referatu w duecie. Czas wystąpienia nie ulega wtedy zmianie, zostaje taki sam jak w przypadku prelegentów, którzy występują w pojedynkę. Informujemy, że nie ma możliwości wystąpienia z posterem naukowym, ponieważ nie przewidziano czasu na panel posterowy.
--------------------------------------------------------------------------
📆 HARMONOGRAM II MIKN:

🔸 15 października 2021 r. –
Przesłanie zgłoszenia na konferencję wraz z oświadczeniem RODO i abstraktu (150-300 słów) z uwzględnieniem słów kluczy. Instrukcja i wymogi formalne znajdują się w formularzu zgłoszeniowym oraz regulaminie konferencji.

🔸22 października 2021 r. –
Przesłanie drogą mailową informacji o zakwalifikowaniu się do zgłoszonych osób (na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym).

🔸2 listopada 2021 r. –
Ostatni dzień wnoszenia opłat za udział w 2.MIKN (dzień wpłynięcia środków na konto organizatora) oraz przesyłania na adres mikn@uwr.edu.pl ewentualnych danych do faktury.

🔸10 listopada 2021 r. –
Publikacja programu konferencji.

🔸19-21 listopada 2021 r. –
2. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa.

🔸6 grudnia 2021 r. –
Wysłanie do uczestników 2. MIKN certyfikatów potwierdzających udział w konferencji naukowej (do osób spoza Europy drogą mailową, do osób zamieszkujących obszar Europy drogą pocztową – chyba, że prelegent wskazał inaczej w formularzu zgłoszeniowym).

🔸18 grudnia 2021 r. –
Termin przesłania drogą mailową artykułu do recenzji (dla osób chętnych, po wniesieniu opłaty) wraz z oświadczeniem.

--------------------------------------------------------------------------
INFORMACJE TECHNICZNE DOT. KONFERENCJI:
📌 Forma konferencji: hybrydowa.
📌 Czas wystąpienia prelegenta: 20 minut referatu + 10 minut dyskusji.
📌 Język wystąpienia: angielski lub polski.
📌 Każdy uczestnik konferencji uzyska certyfikat uczestnictwa w międzynarodowej konferencji naukowej. Dla uczestników na terenie Europy drukowane certyfikaty zostaną wysłane drogą pocztową. Dla uczestników z krajów poza Unią Europejską certyfikaty zostaną wysłane za pośrednictwem zgłoszonego adresu e-mail (skan dokumentu).
📌 Bierny udział w konferencji jest bezpłatny.
--------------------------------------------------------------------------
WYMOGI TECHNICZNE DOT. RODO ORAZ ABSTRAKTU:

📬📧WYSYŁANIE PLIKÓW:
✔️ OBA PLIK (RODO + ABSTRAKT) NALEŻY PRZESŁAĆ W JEDNEJ WIADOMOŚCI EMAIL
ZATYTUŁOWANEJ WEDŁUG SCHEMATU: "Nazwisko, Imię, RODO+ABSTRAKT" np. "Kowalski, Jan,
RODO+ABSTRAKT".
Dokumenty prosimy przesyłać na adres mailowy: kn.ide@uwr.edu.pl

📃 RODO
✔️ NAZWA PLIKU RODO: plik powinien być zapisany według schematu
"NAZWISKO_PIERWSZALITERAIMIENIA_RODO". Przykład: KOWALSKI_J_RODO
✔️ Oświadczenie RODO powinno zostać wypełnione wszystkimi wymaganymi informacji oraz być ręcznie
podpisane, a następnie zeskanowane.


📃 ABSTRAKT
✔️ NAZWA PLIKU ABSTRAKTU: plik powinien być zapisany według schematu
"NAZWISKO_PIERWSZALITERAIMIENIA_ABSTRAKT". Przykład: KOWALSKI_J_ABSTRAKT
✔️ Abstrakt powinien zawierać 150-300 słów oraz SŁOWA KLUCZE na samym dole (od 5 do 10).
✔️ Abstrakt powinien być podpisany w lewym, górnym rogu: imieniem, nazwiskiem, afiliacją.
✔️ Abstrakt może zawierać (lewy, górny róg) dane kontaktowe lub ORCIDid - dla osób chętnych.
✔️ Abstrakt powinien być zatytułowany. Pogrubiony tytuł referatu należy umieścić poniżej
imienia/nazwiska/danych kontaktowych – na środku kartki.

UWAGA! Dokumenty nie spełniające powyższych wymogów nie będą przyjmowane.
--------------------------------------------------------------------------
📲 Oświadczenie RODO: https://drive.google.com/file/d/1nOWDUvK1W-_srqxYpAkJOG_ZdEOe6aq8/view?usp=sharing
📲 Regulamin konferencji: ..............
--------------------------------------------------------------------------
📲 Więcej informacji znajdziesz na fanpage KN IDE: https://www.facebook.com/KoloNaukoweIDE
oraz na wydarzeniu konferencji: https://fb.me/e/3YtAwW07T

📃 Przed wysłaniem formularza prosimy o zapoznanie się z pełnym opisem konferencji oraz wytycznymi: https://docs.google.com/document/d/10gPuqx-sz-LxG00e5HzNjry3wCz86gH75Sc2mln-hOU/edit?usp=sharing

📧 Kontakt w razie pytań ogólnych: kn.ide@uwr.edu.pl
📧 Kontakt w sprawie pytań dot. opłat/publikacji: mikn@uwr.edu.pl
--------------------------------------------------------------------------
Application form in English: https://forms.gle/pifGiKwsk1xjn3ME9

*Wymagane
Imię i nazwisko (jeśli występują Państwo w duecie prosimy wypisać nazwiska po ukośniku. W takiej sytuacji należy wypełnić jeden formularz zgłoszeniowy): *
Płeć: *
Czy posiada Pan(i) stopień naukowy (taki jak mgr., dr etc.), który organizatorzy mają umieścić na Pana(-i) certyfikacie i w programie konferencji? Jeśli tak: prosimy o wpisanie stopnia naukowego.
Adres e-mail: *
Adres korespondencyjny (prywatny): ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, kraj (w celu wysłania certyfikatu): *
Nazwa oraz dokładny adres pocztowy uczelni: *
Wydział oraz Instytut/Katedra: *
Kierunek, rok i stopień studiów: *
Tytuł wystąpienia (tytuł po polsku i po angielsku oddzielone ukośnikiem): *
W jakim języku będzie wygłaszany referat? *
Prosimy o zaznaczenie, który z obszarów tematycznych jest najbliższy tematyce zgłoszonego przez Pana(-nią) referatu: *
Required
Forma udziału w Konferencji (Adnotacja: numer wybranej formy tj. 1, 2, 3 należy także wpisać w tytule przelewu bankowego. Uwzględnia się jednak, że tekst do recenzji mogą zgłosić wyłącznie osoby biorące udział w konferencji z referatem – zarówno stacjonarnym, jak i zdalnym): *
Required
Prosimy o podanie informacji o szczepieniu. Niniejsze pytanie skierowane jest do osób biorących stacjonarny udział w konferencji (w CSNE we Wrocławiu):
Clear selection
Prosimy o podanie informacji nt. diety (preferencji żywieniowych). Niniejsze pytanie skierowane jest do osób biorących stacjonarny udział w konferencji (w CSNE we Wrocławiu):
Clear selection
Preferowany sposób dostarczenia certyfikatu: *
W jakim języku chce Pan(i) otrzymać certyfikat? *
Czy chciałby/-aby Pan(i) wziąć udział w sesji podsumowującej (panelu typu Roundtable) ? *
Prosimy o wpisanie krótkiej noty biograficznej w języku polskim oraz angielskim (teksty w obu językach powinny zostać oddzielone ukośnikiem). *
Prosimy o zaznaczenie, w jakiej walucie wykona Pan(i) przelew: *
Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o konferencji? W przypadku strony internetowej proszę podać jej adres. *
Czy wyraża Pan(i) zgodę na otrzymywanie od nas po konferencji informacji nt. kolejnych organizowanych przez nas wydarzeń? Jeśli tak – wpisz swój ADRES E-MAIL poniżej
Dodatkowe informacje/ ewentualne sugestie odnośnie godziny wystąpienia
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000) w celu działalności rekrutacyjnej Koła Naukowego Interdyscyplinarnych Działań Europejskich. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do złożenia formularza. Przysługuje mi prawo dostępu, sprostowania lub usunięcia moich danych, a także żądania zakończenia ich przetwarzania. Administratorem danych jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Zgoda jest wymagana do przesłania niniejszego zgłoszenia. *
Szanowni Państwo, prosimy o sprawdzenie, czy w niniejszym formularzu wpisali Państwo: ***** Instytut/Katedrę, z którą są Państwo związani, a także ****** adres uczelni (TJ. ULICĘ, KOD POCZTOWY, MIASTO). *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy