แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงงานและพัฒนาการบริหารจัดการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
คำชี้แจง : โปรดเลือกข้อความที่ตรงกับข้อเท็จจริงของท่านมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. สถานภาพของผุ้ตอบแบบสอบถาม (ผู้รับบริการ) *
3. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล. Report Abuse