2.3.1 (หลัง) แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2.3 สายใยแก้วนำแสง
ม.4/6 ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์
Email *
ตรงรอยต่อระหว่างเส้นใยแก้วทั้งสองอาจมีการใช้เจลเชื่อมต่อ เป็นของเหลวใสที่มีค่าดัชนีหักเหใกล้เคียงกับค่าดัชนีหักเหของเส้นใยแก้วนำแสง หมายถึงการเชื่อมต่อแบบใด *
1 point
การสูญเสียจากปัญหาการโค้งงอของสาย เกินค่ารัศมี ความโค้งงอของสายตามปกติ คือข้อใด *
1 point
ความยาวคลื่นแสงที่ไม่มีการใช้งาน คือข้อใด *
1 point
ข้อใด ไม่ใช่ข้อดีของระบบสายใยแก้วนำแสงที่เหนือกว่าระบบสายทองแดง *
1 point
เครื่องมือที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติของสายไฟเบอร์ คือข้อใด *
1 point
การรายงานผลของเครื่องมือที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติของสายไฟเบอร์ เป็นลักษณะใด *
1 point
Graded Index หมายถึงลักษณะของดัชนีหักเหแสงเป็นแบบใด *
1 point
เส้นใยแก้วนำแสงหลายโหมด ที่นิยมใช้มีขนาดใด *
1 point
การสูญเสียพลังงาน(Attenuation)ของแสงในสายไฟเบอร์ สาเหตุไม่ถูกต้อง *
1 point
หัวเชื่อมต่อแบบใดที่นิยมใช้กันมากที่สุด สำหรับสายไฟเบอร์แบบมัลติโหมด *
1 point
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง *
1 point
กฎการส่งสัญญาณของแสงในข้อใด ไม่ถูกต้อง *
1 point
โครงสร้างของสายใยแก้วนำแสงประกอบด้วย *
1 point
ความเร็วของแสงที่เดินทางในใยแก้วนั้นจะถูกกำหนดโดยค่าใด *
1 point
ชื่อ-สกุล *
กรอกชื่อ สกุลให้ถูกต้องที่สุด
สายใยแก้วนำแสงชนิดที่ให้แสงเดินทางเพียงแนวเดียว หมายถึงในข้อใด *
1 point
หัวเชื่อมต่อแบบใหม่ที่มีขนาดเล็ก คือข้อใด *
1 point
การสูญเสียข้อใด ในสายใยแก้วนำแสงที่ไม่สามารถจะขจัดไปได้ *
1 point
MMF หมายถึงเส้นใยแก้วนำแสง ข้อใด *
1 point
การเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสงแบบใดให้ค่าการสูญเสียน้อยที่สุด *
1 point
เครื่องมือที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติของสายไฟเบอร์ ไม่สามารถทดสอบในข้อใดได้ *
1 point
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of amnatchareon School.