Atgofion am fynd i’r sinema yng nghefn gwlad Cymru (cyn 1970)
MAE POB UN O’R CWESTIYNAU’N YMWNEUD Â’CH YMWELIADAU Â’R SINEMA CYN 1970 YNG NGHEFN GWLAD CYMRU.
1. Pryd oeddech chi’n mynd i’r sinema yng nghefn gwlad Cymru? Dewiswch bob un sy’n berthnasol. *
Required
2. I ba sinema/sinemâu oeddech chi’n mynd? (nodwch enw’r dref/pentref a ble roeddech yn byw ar y pryd)
3. Os oeddech chi’n arfer mynd i fwy nag un sinema, allwch chi ddweud pam? (E.e. Oedden nhw’n dangos ffilmiau gwahanol? Oedd rhai’n brafiach neu’n rhatach na’i gilydd?)
4. Ar eich anterth, sawl gwaith yr wythnos ar gyfartaledd fyddech chi’n mynd i’r sinema?
5a. Ydych chi’n cofio gwylio ffilmiau mewn adeilad heblaw sinema? Er enghraifft, neuadd y dref neu ystafell gynnull? Pa fath o adeilad oedd e?
5b. Os felly, oedd hyn yn rhywbeth rheolaidd neu ddim ond yn digwydd ar achlysuron arbennig?
6. Oeddech chi’n mynd i’r sinema’n bennaf i weld y ffilm, ar gyfer yr elfen gymdeithasol, neu’r ddau? Ydych chi’n meddwl bod hynny wedi newid rywbryd yn ystod eich bywyd ac os felly, allwch chi ddweud pryd a pham?
7. Ydych chi’n meddwl bod manteision neu anfanteision i fynd i sinema wledig yn hytrach na sinema mewn tref fawr neu mewn dinas? Os felly, allwch chi ddweud beth oedden nhw?
8. Gyda phwy oeddech chi’n arfer mynd i’r sinema (ticiwch bob un sy’n berthnasol)? *
Required
9. O’r hyn rydych chi’n ei gofio am fynd i’r sinema yng nghefn gwlad Cymru, beth yw’r atgofion mwyaf trawiadol sy’n dod i’r cof?
10. Pan oeddech chi’n mynd i’r sinema cyn 1970, pa ddosbarth cymdeithasol oeddech chi’n perthyn iddo?
Clear selection
11. Beth yw eich oedran nawr?
Clear selection
12. Rhyw?
Clear selection
13. Fyddech chi’n hoffi gwneud cyfweliad am fynd i’r sinema yng nghefn gwlad Cymru cyn 1970? Os felly, nodwch eich enw a’ch cyfeiriad ebost neu rif ffôn isod (caiff yr enwau eu newid yn y traethawd terfynol).
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy