Unifikimi i prezencës online të institucioneve në varësi të Ministrisë së Kulturës

Të gjitha materialet që do të vendosen në website duhet të jenë në gjuhën shqipe dhe angleze!

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Shënim

  Ju lutem, jini sa më të saktë në plotësimin e fushave më lartë pasi janë ato që do të shfaqen në website-in e institucionit tuaj. Në rast se keni ndonjë pyetje, mos hezitoni të kontaktoni it@kultura.gov.al.