แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
ให้นักเรียนตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง โดยระดับคะแนนความพึงพอใจ มี 5 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง พึงพอใจมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ - นามสกุล (นักเรียนผู้ตอบแบบประเมิน) *
ระดับชั้น *
เลือกรายชื่อครูผู้สอนเพื่อประเมิน *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2. Report Abuse