Απογραφή Αποφοίτων Τμήματος Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει ξεκινήσει από το Μάρτιο 2015 μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων με τα επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας και εργασιακής απασχόλησης των αποφοίτων του τμήματος Γεωγραφίας, που έχουν ολοκληρώσει οποιοδήποτε κύκλο σπουδών του (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό).

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η απογραφή, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί σας, και να τεθεί σε λειτουργία ένας μηχανισμός περιοδικής επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας σας ώστε να υπάρξει μια διαρκής ενημέρωση σας, από το Τμήμα Γεωγραφίας και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να συμπληρώσετε το παρακάτω σύντομο ερωτηματολόγιο. Η συμπλήρωσή του θα διαρκέσει λιγότερο από 1 λεπτό !!!


Στην διάθεσή σας,
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς από την Μυτιλήνη,

Όλγα Ρετσιλίδου
Γεωγράφος, MSc - Υποψήφια διδάκτορας
e-mail: retsilidou@env.aegean.gr
Τηλ. 2251036244, 2251022689, 6936745222

Σημείωση: Τα στοιχεία που επικαιροποιούμε ή καταγράφουμε δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθούν και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το Πανεπιστήμιο για λόγους επικοινωνίας, όπως άλλωστε γινόταν όλο αυτό το διάστημα. Η καταγραφή και επικαιροποίηση των στοιχείων σας από συνεργάτες του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί σύννομη διαδικασία, έτσι όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Ν2472/1997 που αφορά τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question